Zasvätenie vojenského cintorína z I. svetovej vojny dňa 10.7.2008 vo Vyšnom Mirošove pri príležitosti 90. výročia ukončenia I. svetovej vojny


Generálny duchovný vo svojom príhovore povedal, že ľudia na svojich životných cestách sa stretávajú s mnohými nejasnosťami, z ktorých najväčšou je otázka smrti. Ľudia sa často pýtajú: „Je smrť trestom, vykúpením, alebo médiom, ktorým človek prechádza z časnosti do večnosti.“ Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že hrobom sa pre človeka všetko skončilo, veriacich ľudí uisťuje Pán Ježiš Kristus v Jánovom evanjeliu (11,12) „Kto verí vo mňa, bude žiť aj keby umrel.“ , že hrobom sa pre veriaceho človeka nič nekončí a smrť nemá posledné slovo. Nádej večného života je mandát od Boha, ktorý nás oprávňuje k tomu, aby sme nad hrobmi zosnulých nestáli len so smútkom a beznádejou, ale v tichej odovzdanosti viery, že i Pán života i smrti má pre nás po tejto pozemskej existencii pripravenú ešte jednu večnú existenciu. Večný život je prosto Boží dar nám od Boha pripravený. Boli by sme nerozumní keby sme tento dar vedome odmietali. Preto spomienka na zosnulých nás nemá privádzať do zármutku a neistoty, ale k radostnej oslave toho, ktorý nám večný život daroval a raz v ten pravý čas aj nás prenesie zo smrti do života.
Autor: Jaroslav Balocký - Dátum: 10.07.2008

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu