Zamyslenie na 24. týždeň v roku 2017


Text: Rímskym 11,33-36.
Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? 35 Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? 36 Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko, jemu sláva na veky. Amen.

V živote prežívame chvíle, keď nerozumieme všetkému, čo sa okolo nás a pri nás deje. Stretávame sa s tým, že sme neraz bezradní. Existujú otázky na Boha, ktoré sa pýtame, ale na ktoré nám nikto nedá odpoveď.
Na druhej strane je tu  Boží plán a Jeho úmysly pre náš pre tvoj / môj život. 
1. Božím riešením pre kvalitu života je láska.
V rozprávaní o tom čo je láska, môžeme pozorovať, koľko rôznych významov a výkladov môže mať jedno slovo láska. Môže ísť o egoistickú lásku, o lásku slepú, o nešťastnú lásku či nenaplnenú lásku o neopätovanú lásku. Boh nám dáva svoju lásku a prijíma nás takých, akí sme. Božia láska je láskou ktoré má súvislosť s našou budúcnosťou. Ak odmietneš Božiu lásku, Boh to rešpektuje. Rešpektuje to raz a navždy – to znamená  - žiť svoj život bez Boha, byť odlúčený z Božej prítomnosti aj vo večnosti – to je to čo Biblia nazýva peklom.
2. Božím riešením pre Tvoje problémy je odpustenie. Je mnoho spôsobov ako dokážu ľudia zaobchádzať s vinou, no najjednoduchší je ten, že si vôbec nevšímame, zasunieme je niekde hlboko v nás. Nevšímame si, že niečo nie je v poriadku, to vedie potom k nečakaným výsledkom rastie hnev, nenávisť, intrigy. Boh nám odpúšťa naše viny a vedie nás k novému životu. Odpustenie je liekom na ľudskú nenávisť, zlobu. Boh odpustil nám, zmieril nás so sebou. Naučme sa aj my odpúšťať tým, ktorí nám ublížili a potom môžeme vidieť a pozorovať ako zlo a nenávisť stráca silu.
3. Božou odpoveďou na otázku o zmysle života je Boží plán a úmysel pre voj život.
Tento plán objavíš ak budeš čítať Božie slovo Bibliu a necháš sa pritom viesť Duchom svätým. Tam, môžeme zisťovať a spoznávať aký je Boh, čo nám ponúka pre náš život. Tam môžeme nájsť aj seba, naše reakcie na Božie volanie. Boha nemôžme pochopiť našim rozumom. To nám ukazuje a pripomína, že nepoznáme odpoveď na všetky naše otázky. No zároveň nám Biblia hovorí o možnosti živej viery v Ježiša Krista. Táto viera nám ozrejmuje to čomu naším ľudským rozumom nechápeme.

Boh sa k nám prihovára v rôznych miestach nášho života a rozličných spôsobom. Prihovára sa nám prostredníctvom svojho slova, prostredníctvom ľudí. O Bohu a tom čo pre nás v Ježišovi Kristovi urobil sa dozvedáme aj dnes. Boh nám dáva ponuku naplniť náš život jeho láskou, a jeho pokojom.
Amen.
Autor: Milan Petrula - Dátum: 12.06.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu