Zamyslenie na 23. týždeň v roku 2016


Deň otcov

List Židom 13,5c: „Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;.

Drahí priatelia v Kristovi Ježišovi,
blíži sa nám tradične deň otcov. A chvála Pánu Bohu, že aj my si to môžeme ako otcovia, mužovia, kresťania  uvedomiť a opäť aj pripomenúť. Byť otcov je pre nás významné poslanie, ktoré nám Nebeský Otec dáva. Stať sa manželom, otcom, starým otcom alebo duchovným otcom je výsadou do ktorej nás povolal a povoláva samotný Pán Boh. Doslovne byť otcom je zodpovednou úlohou a rolou. Dnes nás obklopujú mnohé „vzory“ ako byť, či nebyť otcom. Máme príklad a rôzne zážitky od svojich otcov.
Náš totálny vzor by však mal byť Milostivý a Milosrdný Pán Boh. Veď k Nemu sa aj modlíme a jeho oslovujeme Otče náš.
Ak by sa nám drahí priatelia aj nedarilo v niečom byť dobrým otcom, On nás neopustí a nenechá v hanbe, ponížení a hriechu. Z osobnej skúsenosti viem vo vzťahu k mojim dvom deťom, že v mnohom zlyhávam. A práve v rozhovore, modlitbe s Nebeským Otcom Ho prosím, aby v milosti svojho Syna Pána Ježiša Krista  prikryl svojou milosťou moje nedostatky a hriechy.
Ježiš nás učí milovať totálne Otca, od ktorého bol ku nám poslaný. Boh Otec sa s nami stotožnil. Vtelil sa v Ježišovi do tohto sveta, medzi nás. A učí nás plne dôverovať vo všetkom Otcovi nebeskému: Otče náš, ktorý si v nebesiach, Otče ak môžeš odvráť odo mňa tento kalich, a pod.
Toto je pre nás ten najlepší vzor ako sa stať dobrým otcom. Boh, Syn a Duch Svätý, ktorý nás v otcovstve posväcuje. AMEN

Modlitba
Otec náš nebeský posväť nás, aby sme boli obrazom Otca nebeského v rodinách v cirkvi, medzi blížnymi, v ekumenickej pastoračnej službe. Všade tam a na tých miestach a v takých situáciách, kde si nás vedieš a povolávaš. Nech svojim vzorom, slovom a životom ukazujeme na Teba dokonalého Otca, ktorý nás miluje. AMEN
Autor: 06.06.2016 - Dátum:

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu