Zamyslenie k Veľkonočným sviatkom

Obrázok k článku
Milí priatelia.

Čas nezadržateľne plynie. Dôkazom toho je aj to, že sa ocitáme pred veľkonočnými sviatkami.  Uvedomovanie si toho, že čas plynie, a niekedy veľmi rýchlo, nás neraz dovedie k myšlienke , že aj náš život sa skôr či neskôr skončí. Takéto poznanie, v nás môže vyvolávať rozličné pocity. Sú to skôr ťažké a nepríjemné pocity. Nie je to príliš ľahká a radostná téma, hovoriť, či písať o týchto veciach. Napriek tomu, netreba si pred týmto poznaním zakrývať oči. Možno si poviete; veď počas života mám dosť iných problémov a každodenných starostí, ktoré ma zamestnávajú, načo sa ešte zaoberať aj týmto?
Áno, je veľa problémov, ktoré v živote musí človek riešiť, spracovávať .  Zažívame mnoho sklamaní z prázdnych sľubov, mnoho zlyhaní našich najbližších, či nás samých.  Niekedy s nemým úžasom sledujeme, čo všetko  dokážeme v dnešnej spoločnosti akceptovať ako prejav slobody.
Je dobré, keď si vieme klásť otázky, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v spleti toho všetkého, čo sa v spoločnosti deje.
V takýchto časoch, keď sa mnohé veci menia, je dobré mať stabilný bod, niečo, čo má stálu platnosť, čo sa nemení.  Menia sa názory, vkus, ideály krásy, politické strany, hodnoty, no to, čo ostáva natrvalo platné je  zvesť o Bohu a Jeho ponuke lásky a dobrých vecí pre život človeka.
Toto poznanie, že viera v Boha je pre človeka dôležitou súčasťou života a dáva zmysel ľudskej existencii so všetkými jej starosťami i radosťami, bolo dôležitým prvkom poznania generácií pred nami.
Na začiatku sme konštatovali, že náš život plynie. Pominú sa aj veľkonočné sviatky a opäť sa ocitneme v každodenných povinnostiach a zhone.
Ako teda vnímať a prežiť čo najlepšie sviatky, ktoré sú pred nami?
Ich podstata je niekde celkom hlbšie, než len v hojnosti a radosti  a zvykoch veľkonočného pondelka.
Tieto sviatky nás konfrontujú s mnohými témami života: zrada, hľadanie pravdy, nespravodlivosť, nevinná smrť, no je tu aj niečo, čo sa vymyká ľudskému rozumu a ostáva to vecou viery – vzkriesenie, nový život.
Práve tieto sviatky sú odpoveďou na naše uvažovanie o trápení, nespravodlivosti, utrpení a ľudskej pominuteľnosti.  
K posolstvu Veľkej noci  o smrti a vzkriesení Ježiša Krista môžeme v slobode zaujať každý  svoj postoj, použiť vlastný rozum, skúmať svoje rozhodnutia.
Zvesť o večnom živote je niečo, čo niektorých ľudí pohoršuje.   Niektorí žijú tak, akoby smrť bola definitívnym koncom za ich existenciou a ich cieľom je mať čo najviac pre seba. No ak niekto žije s vedomím, že raz sa bude za svoje činy zodpovedať,  vedie ho to k zodpovednosti za to, ako a čo robí vo svojom živote.
Nemáme nič viacej ani menej ako svoj život. Snažme sa ho viesť vo vedomí  toho, že cieľom života nie je len prítomnosť, hojnosť materiálnych vecí, blahobyt, ale  večnosť v Božej blízkosti.
Keď prídu starosti a trápenia, či dokonca koniec nášho života, nemusíme prežívať beznádej, lebo vieme, že nad tým všetkým a na konci toho všetkého je milujúci Boh.

Pokojom a radosťou z Kristovho vzkriesenia naplnené veľkonočné sviatky Vám v mene duchovných ústredia ekumenickej pastoračnej  služby v OS SR a OZ SR praje

Milan Petrula, ev- farár

Autor: Milan Petrula, Foto: ueps - Dátum: 23.03.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 280


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu