Začiatok adventu v Ružomberku

Obrázok k článku
Kresťania v advente očakávajú príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa. Aj to bol dôvod, aby sa v prvú adventnú nedeľu 29. novembra 2015 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok konala ekumenická bohoslužba. Božím slovom, modlitbami a spevom piesní sme spoločne vstúpili do nového cirkevného roka. Prítomným v maximálnom a potom aj v strednom stupni stráženia priblížil históriu a symboliku adventného venca väzenský duchovný referátu ekumenickej pastoračnej služby npor. Mgr. Ľubomír Kordoš. Veniec požehnal väzenský kaplán katolíckej duchovnej služby kpt. PaedDr. Peter Halkoci. 

Adventný veniec je peknou dekoráciou, má svoju symboliku. No viac ako vonkajšie zvyky, je potrebné vnútorné prežitie adventného času a príprava na najkrajšie sviatky v roku. Nech silnejúce svetlo zapálených sviečok adventného venca nás vedie bližšie k tomu, ktorý povedal o sebe, že je Svetlom sveta, k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Autor: Ľubomír Kordoš, Foto: internet - Dátum: 01.12.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 336


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu