"Všetci sú jedno v Kristu Ježišovi." (Gal 3,28)

V znamení hesla: All One in Christ Jesus, sa už vo vyše 140 krajinách sveta stretávajú veriaci príslušníci ozbrojených síl vo Vojenských kresťanských spoločenstvách (Military Christian Fellowship - MCF), aby sa navzájom povzbudzovali, študovali Bibliu, v modlitbách bojovali dobrý boj viery, zvestovali radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi, ktorý priniesol spásu všetkým ľuďom a presadzovali vo svojom okolí a pracovisku tie hodnoty, ktoré prináša kresťanské učenie. Tieto jednotlivé skupiny MCF, uvedomujúc si pravdivosť hesla "Všetci sú jedno v Kristovi Ježišovi", spolu tvoria Asociáciu Vojenských kresťanských spoločenstiev - AMCF.

V Slovenskej republike zatiaľ takéto spoločenstvo neexistuje. Aj z tohto dôvodu Ústredie EPS prijalo pozvanie od kórejskej organizácie pre podporu spoločenstiev MCF zúčastniť sa školenia (MEO - Military Evangelism Observation) pre založenie a rast MCF. Tohto školenia konaného v dňoch 22.-29. 6. 2015 v Seoule, hlavnom meste Kórejskej republiky, sa zúčastnil aj kpt. Dávid Vargaeštok, aby získal poznatky o tomto projekte, priniesol svedectvo o Vojenských kresťanských spoločenstvách vo svete na Slovensko a zhodnotil možnosti založenia takéhoto spoločenstva pre vojakov OS SR v aktívnej službe, ale aj vo výslužbe. Spolu s ním sa školenia zúčastnili zástupcovia zo 14 krajín, kde ešte nie je založené Vojenské kresťanské spoločenstvo (MCF), alebo kde je túžba po jeho rozvoji. Menovite boli zastúpené tieto krajiny: Čad, Južný Sudán, Burundi, Guinnea Bissau, Mikronézia, Palau, Japonsko, Čína, Vietnam, Dánsko, Ukraina, India, Srí Lanka a Slovensko.

Školenie pozostávalo z prednášok o podstate a úlohách MCF, AMCF a jej podporných organizáciách, ako aj prednáškach o štúdiu Biblie, spoločných modlitbách a osobnej evanjelizácii. Každý účastník prezentoval aj svoju krajinu, predstavil možnosti založenia a rozvoja MCF. Hostitelia uvádzali praktické spôsoby rozvoja duchovného života v ozbrojených zložkách, a na vlastnom príklade ukázali, ako je možné slúžiť Bohu v armáde, ako napĺňať príkaz, ktorý dal Pán Ježiš Kristus pri svojom nanebovstúpení (Mt 28,19-20).

Súčasťou školenia bola aj návšteva pozorovateľne na hranici s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou, návšteva Vojnového múzea, Národného futbalového tréningového centra, kaplnky 30. mechanizovanej divízie, kde sa konali bohoslužby spojené s pokrstením 125 vojakov, účasť na nedeľnej bohoslužbe vo vojenskej kaplnke veliteľstva Námorných síl a prehliadka hlavného mesta - Seoulu.

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: KMCF - Dátum: 02.07.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 246


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu