V4 Conference of military chaplains

Na základe pozvania ministra obrany Maďarska a v súlade s plánom aktivít aktuálneho maďarského predsedníctva V4 Generálny vikár OS SR a riaditeľ Úradu EPS OS SR prijali pozvanie na medzinárodnú konferenciu „V4 Conference of militrarv chaplains“ termíne 23.-24. apríla 2018, ktorá sa uskutočnila Budapešti. Cieľom tejto konferencie bolo prehlbovanie a ďalšie budovanie regionálneho partnerstva krajín V4 v duchovnej oblasti. Program rokovania bol zameraný na pracovné rokovania delegácií pod vedením vedúcich predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, výmena skúseností a rokovanie na tému ochrany európskej kresťansko-židovskej identity, duchovno-kultúrny program ako aj následné spoločné bohoslužby.
V prvý deň konferencie sa uskutočnilo pracovné rokovanie vedúcich predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností V4. Konferenciu zahájil J.E. István SIMICSKÓ Ph.D., minister obrany Maďarska, ktorý vo svojom príhovore zvlášť ocenil konanie tejto aktivity, ktorej cieľom je prehĺbenie a prezentácia vzájomných vzťahov medzi duchovnými službami Ozbrojených síl krajín V4.
Samotné témy rokovania a prezentácie v gescii hostiteľskej krajiny boli zamerané na prerokovanie a výmenu skúseností v oblasti ochrany európskej kresťansko-židovskej identity v danom teritóriu V4.

So svojimi referátmi k tematike konferencie postupne vystúpili:
• Fülöp KOCSIS, grécko-katolícky metropolita v Maďarsku,
• András HEISLER, prezident združenia židovských obcí v Maďarsku,
• Dr. Pál LACKNER, sekretár synody Luteránsko Evanjelickej cirkvi v Maďarsku,
• Dr. Pál HUSZÁR, Generálny dozorca Reformovanej cirkvi v Maďarsku,
• Báruch OBERLANDER, rabín zjednotenej židovskej kongregácie v Maďarsku.

Ďalej nasledovali prezentácie činnosti:
-  Maďarskej duchovnej služby:
• Hlavný vojenský rabín
• Zástupca vojenského protestantského biskupstva
• Zástupca katolíckeho vojenského biskupstva
     
-  Armády Českej republiky
- Ozbrojených síl Poľskej republiky   
- Ozbrojených síl Slovenskej republiky:
• ktorý so svojim príspevkom, ktorým priblížil históriu a súčasnosť fungovania Duchovnej služby v prostredí ozbrojených síl SR vystúpil riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Vladimír VARGA
     

Dňa 24. apríla 2018 pokračovalo pracovné rokovanie vedúcich predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností V4 v Budapešti. Samotné témy rokovania a prezentácie v gescii maďarskej strany boli historickým prierezom zamerané na históriu Maďarských (Uhorských) Ozbrojených síl a na účasť vojenských kaplánov počas  I. sv. vojny, ktorej 100. výročie ukončenia si pripomíname tento rok.

So svojimi referátmi k tejto tematike vystúpili:
• plk. Dr. Vilmos KOVÁCS, veliteľ maďarského Vojenského historického inštitútu a múzea,
• plk. Dr. Csaba HORVÁTH, zástupca veliteľa maďarského Vojenského historického inštitútu a múzea.

Konferenciu slávnostným pozdravom a príhovorom ukončil NGŠ HUN generál Tibor BENKÖ, PhD., ktorý vo svojom príhovore opätovne ocenil konanie tejto aktivity, ktorej cieľom je prehĺbenie a prezentácia vzájomných vzťahov medzi duchovnými službami Ozbrojených síl krajín V4 a zároveň vyslovil nádej, že obdobné aktivity, ktoré slúžia na výmenu poznatkov a skúseností budú pokračovať naďalej.
 

Autor: Vladimír Varga, Foto: Vladimír Varga - Dátum: 26.04.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 382


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu