Uskutočnil sa 7. ročník celoslovenského policajného a hasičského výstupu v Tatrách

V dňoch 9.-11. októbra pripravil úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR pre príslušníkov i zamestnancov rezortu v poradí už 7. ročník výstupu vo Vysokých Tatrách.
Cieľ bol najvyšší vrch Západných Tatier – Bystrá 2248 m, s nástupom v Podbanskom s traťovým prevýšením 1 418 m. Ubytovanie účastníkov bolo tohto roku v rezorte Holiday Vilage Tatralandia, kde sa v piatok večer konalo aj stretnutie pred výstupom s duchovným programom. Účastníkom výstupu sa prihovoril policajný duchovný mjr. Mgr. Matúš Vongrej a následne prebehlo obhliadnutie sa za minuloročným výstupom na Východnú Vysokú. Celkový počet prihlásených záujemcov o výstup presiahol hranicu 300, no nestálosť počasia niektorých od výstupu odradila a v sobotu ráno o 6.30 hod. sa nás na parkovisku na Podbanskom zišlo okolo 280, niektorí sa vydali hneď na cestu a ostatní v sprievode členov Horskej Záchrannej služby, po  modlitbe a požehnaní od generálneho duchovného Ústredia ekumenickej pastoračnej služby plk. Mgr. Mariána Bodolló nastúpili o 6.50 na chodník smerujúci do Bystrej doliny. Keďže počasie ukázalo opäť svoju menej príjemnú stránku, hoci nefúkalo a ani nepršalo, hmla nám nedovoľovala vidieť  krásu okolitej prírody v celom rozsahu. Na mieste stretnutia k spoločnému foteniu a odspievaniu štátnej hymny ostalo už len zopár vytrvalcov, ostatní smerujúc na vrchol pokračovali v stúpaní na Bystrú, niektorí sa vrátili Bystrou Dolinou na  Podbanské.
Po krátkom občerstvení a spoločnej fotke a hymne, pokračovala aj naša skupina traverzovým stúpaním na hrebeň končiara. Na vrchol sme dorazili okolo poludnia. Nasledovalo zopár fotiek, niekoľko krátkych výhľadov, ktoré sa nám naskytli do Kamenistej doliny a potom presun cez Pyšné sedlo a Kamenistou dolinou na Podbanské.
Trasa preverila odhodlanie, výdrž a kondíciu, veď celková dĺžka trasy bola 24 km. Aj napriek nie celkom vydarenému počasiu sme mali možnosť prežiť opäť milé stretnutie, spoločne prejsť kus cesty životom a to nielen v tom obraznom zmysle slova.  Verím, že aj pre budúci rok, ak budeme živí a zdraví,  sa tí, ktorým hory učarovali  opäť radi stretnú pri tejto akcii a budú môcť tak zažiť nielen atmosféru stretnutia, ale aj načerpať novú silu pre rozličné životné zápasy, ktorú do života človeka prináša viera v Boha.  Nech Vás teda všetkých Pán Boh ochraňuje od zlých navštívení a na vašich životných cestách sprevádza svojím požehnaním.
Veľké poďakovanie patrí  náčelníkovi oblastného strediska Horskej záchrannej služby Západné Tatry –Žiarska dolina, pplk. Ing. Romanovi Švandovi za pomoc pri zabezpečení akcie, ako aj 3 členom horskej záchrannej služby za sprevádzanie a usmerňovanie účastníkov výstupu.
11.októbra mali účastníci výstupu možnosť  zúčastniť sa na pietnej spomienke na obete Západných Tatier na Symbolickom cintoríne v Žiarskej doline.
Tešiac sa na 8. ročník s plánovanou trasou Žiarska dolina, Žiarska chata, Žiarské sedlo, Plačlivé, Smutné sedlo, Baníkov, Príslop, a späť na Žiarsku chatu,

         pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ, úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

Autor: Milan Petrula, Foto: archív EPS MV SR - Dátum: 30.10.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 309


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu