Tábor duchovnej služby 2015

V dňoch  1. -  4. júla 2015 v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši zorganizovala duchovná služba pod vedením kpt. Mgr. Viktora SABA, detský denný tábor. Tábor bol pre deti zamestnancov AOS, Personálneho úradu OS SR a Jazykového inštitútu. 28 detí vo veku od 7 do 14 rokov prežili požehnané chvíle pri biblických lekciách o prorokovi Danielovi. Počas tábora sme sa ochladili v bazéne, vyrábali sme si rôzne predmety a veci, spievali sme detské kresťanské piesne, modlili sme sa a hrali rôzne spoločenské hry. Hasičský a záchranný zbor v Liptovskom Mikuláši nám pripravil ukážku hasičskej techniky a bola pre nás ako prekvapenie pripravená aj lanová dráha. V tretí deň tábora sme na celodennom výlete navštívili lesný skanzen v Čiernom Balogu. Vyvrcholením tábora bola sobota, kde rodičia s deťmi súťažili spoločne v rôznych športových disciplínach. Vyhral každý. Poďakovanie patrí hlavne Pánu Bohu za Jeho požehnanie, ochranu a aj počasie, ktoré nám zoslal. Poďakovať chcem aj Akadémii za ústretovosť a ochotu zabezpečiť logistickú podporu na celý tábor. Srdečné a úprimní poďakovanie patrí aj mojej manželke Mgr. Marcele Sabovej a Mgr. Pavlíne Adamíkovej za pomoc a láskavé vedenie detí počas celého tábora.

Autor: Viktor Sabo, Foto: Viktor Sabo - Dátum: 15.07.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 281


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu