Sväté tajomstvo - sviatosť - zamyslenie na 27. týždeň v roku 2017


Sviatosti Pravoslávna cirkev nazýva tajomstvom. Prijímaním svätých tajomstiev sa neuzatvára duchovný život, to nie je jej konečným cieľom. Sviatosti sú iba nástrojom milosti. Ich význam však v Pravoslávnej cirkvi je potrebné správne pochopiť. Pravoslávnu cirkev  nie náhodou nazývame tajomnou cirkvou.
          Po prvé preto, lebo vo sviatostiach hlása realizmus. Verí, že sviatosti nie sú iba božské symboly ale niečo viac. Sú to duchovné dary, ktoré dostávame vnímateľným spôsobom. Hlása, že v sviatostiach pôsobí  tá istá milosť aj dnes, ktorá sa rozliala na apoštolov pri poslednej večery.
         Po druhé preto, lebo o vnútorné poklady necháva v utajení. Skôr zahaľuje tie skutočnosti, ktoré oproti nej západná cirkev dáva najavo verejnosti a zdržuje sa toho, aby tieto tajomstva právne zadefinovala. Nesnaží sa presne zadefinovať napríklad eucharistiu jednoducho preto, aby z tajomstvo  nestalo iba teóriou, ale zachovala svoj pôvodný význam. Sviatosti nie sú len materiálne ale skôr duchovné hodnoty.
         Podľa scholastiky „Boh nie je viazaný k sviatosti“, tento výrok pochádza zo západu ale veľmi dobré vystihuje východné zmýšľanie. Človek nie je zbavený tých milosti, ktoré sprostredkujú milosti.  Spomeňme si na chromého o ktorom píše svätý evanjelista Ján„Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde“( Jn 5, 1-9). Ježiš uzdravuje chromého priamo bez toho, aby sa dostal do vody. To však neznamená to, že hoci kto môže zanedbať  tie pramene milosti, ktoré ponúka cirkev. Znamená to, že vonkajšie znaky nech sú to akékoľvek dôležité nie sú potrebné pre Boha.
Autor: Simon Czap - Dátum: 03.07.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu