Štvrtý ročník Slávy šľachetným bol venovaný vojenskej tematike

Spolok Martina Rázusa usporiadal v dňoch 23. - 25. septembra vedeckú konferenciu Sláva šľachetným IV v Liptovskom Mikuláši. V prvé dva dni v budove Mestského úradu odzneli prednášky, ktoré odzrkadľovali jednotlivé príspevky uvedené  v publikácii  Sláva šľachetným IV venované témam zo staršej i novšej vojenskej histórie slovenského národa.  Prednášky boli podelené na bloky: Prvý, v ktorom odznelo osem prednášok, sa niesol v znamení výzvy Ľudovíta Štúra: „Bojovníci, naša úloha je pekná, veľká, národ z biedy a ničoty vytrhnúť a priviesť ku slobode.“  A druhý blok, siedmich prednášok, ktoré odzneli v druhý deň, mal nadpis prevzatý z výroku Vladimíra Roya: „Zo dňa na deň počujem rudý smiech smrti“.

Kniha Sláva šľachetným IV má podnadpis Osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných; je kolektívnou monografiou trinástich autorov, ktorí sa pod odbornou garanciu Historického ústavu SAV výborne zhostili okrem známej témy Slovenského povstania v meruôsmych rokoch aj historicky doteraz neprebádaných oblastí vojenského duchovenstva. Prednášatelia z vedeckých inštitúcii: Historického ústavu SAV, Ústavu slovenskej literatúry SAV, Vojenského historického ústavu SAV, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR predniesli plastický obraz o životoch bojovníkov za národnú slobodu i vojenských duchovných, ktorí si iste zaslúžia slávu, ktorá pri každej spomienke na ich hrdinské činy „zazvoní“ v ušiach súčasnej i budúcej generácie.

Pri príležitosti uvedenia knihy Sláva šľachetným IV sa v meste, tak ako sa to už  stalo tradíciou, konali pre širšiu verejnosť sprievodné kultúrne podujatia. V mestskom divadle  pripravili členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény Liptovský Mikuláš úryvok z divadelnej hry Holuby a Šulek od Jozefa Podhradského v úprave Petra Vrlíka. Divadelné predstavenie svojim dramatickým umením publiku priblížilo dobu a myslenie ľudí z časov revolučného národného obrodenia. Vhodným ukončením prvého dňa bol i koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorý pod taktovkou dirigenta kpt. Mgr. art. Jána Goliáša zahral zaujímavú koláž melódií a piesni počnúc piesňou New York, New York a končiac ľudovou: Na tých pánskych lúkach..

Na sklonku druhého dňa si účastníci konferencie i náhodní návštevníci mesta v miestnom evanjelickom kostole vypočuli recitácie známeho umelca Juraja Sarvaša, ktorý predniesol slová z biblickej knihy Zjavenie i úryvky básne Apokalypsa od Martina Rázusa a večer v kostole hudobne spestril umelec Martin Bako a dielami od Jána Valacha od Johanna Sebastiana Bacha, či improvizáciou a skladbou Ein feste burg.

  Vtretí deň boli v evanjelickom kostole slávnostné Služby Božie, na ktorých okrem domácich veriacich bola čestná stráž OS SR a početné publikum z radov ozbrojených zložiek štátu,  kázal generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov plk. Marian Bodolló. Hneď na začiatku svojej reči uviedol, že je len samozrejmé, že prídeme pred Božiu tvár poďakovať za všetko, čím obdaril našich predkov, ale aj poprosiť o silu do ďalších dní. Na pozadí udalostí zajatia Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade (J 18, 1-10) vyzdvihol vlastnosť, ktorú by mal mať každý muž – odvahu.  Túto základnú  vybavenosť, by mal mať každý kresťan a tak čeliť ťažkostiam a odporu, keď v  boji za správnu vec, ako v prípade národovcov – za práva svojho ľudu a spravodlivosť, je treba aj niečo pretrpieť.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Július Kohút - Dátum: 14.10.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 317


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu