Stretnutie spolupracovníkov EPS vo Svätom Jure

Prv ako prišlo tohtoročné adventné obdobie, v ktorom sa kresťania podľa starých tradícií postia,  sa duchovní a ostatní spolupracovníci ekumenickej pastoračnej služby (EPS) stretli 28. a 29. novembra 2017 vo Svätom Jure, v zariadení ECAV Agapé.
Stretnutie so sympatizantmi EPS na tradičnom posedení pri „predvianočnej kapustnici“ sa nieslo v znamení „hľadania pravdy“, v dnešnom ideologicky „rozháranom“ svete plnom rôznych konšpiračných teórií o „novom svetovom poriadku“. Preto sme medzi sebou privítali odborníka na orientalistiku zo Západočeskej univerzity v Plzni Zbyněka Taranta, PhD., ktorý pred takmer päťdesiatkou poslucháčov predniesol genealógiu tvorcov konšpiračných teórií v prednáške: Nový svetový poriadok a konšpiračné teórie. Po prednáške sa rozpriadla živá diskusia, ktorú prerušila duchovná časť nášho stretnutia -  ekumenická pobožnosť. Počas nej nás liturgiou a modlitbami viedli dvaja duchovní EPS kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok  a mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. Kázňou slova Božieho na text z 1. kapitoly Listu Efezským o Kristovi ako Pantokratorovi nám poslúžil prof. ThDr. Július Filo, emeritný  generálny biskup ECAV na Slovensku.
Po pobožnosti  prišlo na rad  pohostenie za slávnostne prestretým stolom i družné rozhovory o duchovných potrebách príslušníka ozbrojených zložiek. Všetko sa konalo v priateľskom ovzduší, ktoré medzi spolupracovníkmi EPS predznamenalo tohtoročný advent i sviatky Vianoc.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Pavol Vitko - Dátum: 04.12.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 384


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu