Strach premáhaj vierou


V živote sa nám niekedy stávajú veci o ktorých by sme povedali, že nie sú fér. Otázka, prečo sa dobrým ľuďom stávajú zlé veci, zamestnáva filozofov a teológov už niekoľko storočí. Ak existuje Boh prečo.....? Ak je Boh dobrý, prečo.....? Otázky, ktoré nemajú odpoveď. Keď prechádzame ťažkým obdobím, málokedy nás uspokojí odpoveď na otázku „prečo?“ Viac ako hľadať odpoveď na „prečo“ sa potrebujeme zamerať na otázku: ako z toho von?

Biblia zaznamenáva príbeh muža, ktorý sa ocitol v extrémne ťažkej situácii. Mal vážne chorú dcéru. Rozhodol sa pre poslednú možnosť a vyhľadal Ježiša. Tento muž, menom Jairos, nám môže poslúžiť ako vzor jednania v kritických chvíľach života. Pozrime sa bližšie, aké kroky spravil pre to, aby sa jeho situácia zmenila.  

1. krok: vo svojich ťažkostiach vyhľadal Ježiša 
V kritických chvíľach nám nepomôže sebaľútosť, nepomôže nám ani ľútosť od iných ľudí. Potrebujeme niečo viac. Jairos sa rozhodol nájsť Ježiša. Mal jeden cieľ: spraviť čokoľvek, aby zachránil svoju dcéru. Okolnosti však nehrali v jeho prospech. Bol predstavený synagógy, pravoverný Žid a náboženský vodcovia Izraela neprechovávali k Ježišovi sympatie. Stretnutie s Ježišom mohlo Jairosa nielen zdiskreditovať, ale mu aj spôsobiť problémy. Jairos na to nebral ohľad. Sú totiž veci, ktoré musíme risknúť, ak chceme dosiahnuť svoj cieľ.
Biblia opisuje krátke stretnutie s Ježišom nasledovne: „prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairos, a keď Ho uzrel, padol Mu k nohám a veľmi Ho prosil: Dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby ozdravela a žila. A šiel s ním a nasledoval Ho veľký zástup.“ Zdalo sa, že všetko dobre dopadne a chorá dcéra bude uzdravená. Cestou do Jairovho domu však prišla smutná správa: dievča umrelo. 

2. krok: veril, aj keď sa situácia zhoršila
Situácia sa zhoršila. Ona bola dosť zlá aj pred tým, ale teraz sa to naozaj skomplikovalo. Dcéra zomrela. Situácia sa paradoxne zhoršila vtedy, keď bolo uzdravenie na ceste. Aj takéto chvíle môžu nastať. Zlá správa ochromila Jairosa, no práve k nemu sa obrátil Ježiš so slovami: „Neboj sa, len ver!“ Tu sa treba na chvíľu zastaviť. Toto nebolo nejaké lacné povzbudenie. Táto veta vyjadruje duchovnú realitu. Strach a viera stoja vždy proti sebe. Strach je živná pôda pre pochybnosti a pochybnosti zbavujú vieru moci.
Pre dnešného Európana je viera len čosi ako rozumový súhlas s náboženskými dogmami, prípadne vykonávanie náboženských obradov, ktorým ani nerozumie. Viera podľa Biblie je však niečo iné. Je to presvedčenie, spočívajúce vo vnútornej istote. Je to hýbna sila, ktorá má potenciál meniť okolnosti, či uzdravovať chorých. Grécke slovo pre takúto vieru je „dynamis.“ Viera presahuje všetky možnosti. V Markovom evanjeliu čítame: „Všetko je možné tomu, kto verí.“ A presne takúto vieru žiada Ježiš od Jairosa: Ver!  Sila viery sa dokazuje v situáciách, ktoré presahujú naše schopnosti. Tu vidíme, že viera nie je bezduché odriekanie naučených fráz, skutočná viera pramení zo vzťahu s Kristom a prejavuje sa v postojoch k životu. 

3. krok: jeho viera bola konkrétna
Jairos prosil Ježiša: Polož ruku na moju dcéru a bude žiť.“ Bola to konkrétna viera s konkrétnym očakávaním. Mnohí dnes hovoria: Ja verím. Otázka by mohla znieť: Čomu veríš? Jairos veril, že Ježiš má nielen moc uzdraviť jeho dcéru, ale že bude uzdravená, keď na ňu položí ruku. A čo spravil Ježiš? „Chytil dieťaťu ruku a povedal: Talitha kumi – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti vstaň!“ (Evanjelium podľa Marka, 5.kapitola).  Aká to bola viera, ktorá sa stala predpokladom uzdravenia dcéry? V prvom rade to bola viera, ktorá je ochotná riskovať a niečo obetovať. Viera, ktorá sa nevzdala ani pod tlakom okolností. Bola to viera, ktorá sa nezlomila, ale prejavila svoju silu vo chvíľach, keď sa zdalo, že je koniec. A bola to viera, ktorá je konkrétna, viera v Krista, v Jeho moc a jeho ochotu zachraňovať. Takáto viera v spolupráci s Božou mocou prinavrátila život Jairovej dcére. . 
Ako kresťania potrebujeme mať vieru, ktorá je konkrétna. Potrebujeme vedieť čomu veríme a hlavne, komu sme uverili. Viera je poznanie Krista a následný život v moci jeho Ducha. Pokiaľ pochopíme v plnosti podstatu kresťanskej viery, ako ju zjavuje Božie slovo, nielenže sa zmenia naše životy, ale staneme sa požehnaním pre naše rodiny, spoločnosť, v ktorej žijeme a aj pre celý náš národ.
Autor: Peter Dragijský - Dátum: 14.06.2017

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu