Spomienka na obete Karpatsko-duklianskej operácie

Príhovor generálneho duchovného zo dňa 6. októbra 2016 pri príležitosti Spomienky na obete Karpatsko-duklianskej operácie:

,,Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho.“ Sk 14,22

Vážený pán minister, páni generáli, ctení hostia, dámy a páni,

V dnešný deň už niekoľko rokov máme pred svojimi očami zhruba ten istý obraz- oficiálna časť, položenie vencov, príhovory, ocenenia. Ocenenia tým, ktorí prežili. Žiaľ rady priamych účastníkov karpatsko-dukelskej operácie, ktorým ocenenia patria, každým rokom rednú. No tí, ktorí sú ešte medzi nami, sledujúc udalosti okolo seba a vo svete sa môžu sa právom pýtať: ,,Boli vari naše obete zbytočné? “; ,,Vari za takýto svet sme umierali?“ a pri tom tieto otázky sú určite na mieste. najmä vtedy, keď sa vydobytá sloboda berie ako samozrejmosť, ale čo je ešte horšie, keď dochádza ku snahám spochybniť význam tejto operácie.

A pritom pomníky sú svedectvami, že obe strany v krvavých bojoch, vedených za mimoriadne nepriaznivého jesenného počasia v úzkom Duklianskom priesmyku, utrpeli ťažké straty. Na ľudských životoch, ako aj technike. No aké to muselo byť odhodlanie v mnohých mladých životoch bojovať za svoju vlasť, alebo v prípade Červenej armády pomôcť v bojoch susednému štátu naviazať na seba nepriateľské sily aj hoci cenu vlastných obetí?

Napriek všetkým stratám a obetiam, dukliansky priesmyk býval preto právom nazývaný tiež ako "brána slobody" a na to by sa nemalo zabudnúť - veď mnohí naši občania bojovali po boku Červenej Armády v 1. čs. armádnom zbore a pomáhali tak oslobodiť Slovensko aj od ideológie, ktorá bola Spojencami porazená v 2. svetovej vojne. Preto sa môžeme hrdo hlásiť k tomu, že Slovensko je považované za štát, ktorého občania sa podieľali na porážke nacizmu a fašizmu v 2. svetovej vojne.

A tak teda po mnohých ťažkých bojoch, napriek veľkým stratám, prišiel mier. A to mi dáva nádej aj do dnešného sveta, ktorý akoby sa ocitol v jednom veľkom kŕči. Že musí si prejsť čímsi bolestivým, ale až potom konečne príde vytúžený pokoj a sloboda.

Spolu s vami by sme sa chceli aj my duchovní dnes pokloniť pamiatke tých, ktorí nemysleli len na seba, ale obetovali svoje životy v prospech pokoja a mieru Pokloniť a poďakovať. Nech Pán požehná spomienku na nich a nech odpočívajú v pokoji!
 

Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 14.10.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 316


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu