Spomienka na 21. august 1968

Obrázok k článku
Pri spomienke na tú prvú noc okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, ktorá sa konala 21. augusta 2015 pri vchode do auly Filozofickej fakulty UK na Šafárikovom námestí v Bratislave, si obete invázie prišli uctiť viaceré význačné štátne a politické subjekty. Kladenie vencov sa konalo za asistencie príslušníkov OS SR, ktorí v podobe  čestnej stráže a vojenskej hudby sa výborne zhostili svojej úlohy. Na pamätnom akte sa zúčastnilo aj Ústredie EPS v OS SR a OZ SR. Jej veniec položil k  pamätnej tabuli kpt. Dávid Vargaeštok, ktorý sa vo svojom príhovore oprel o biblické príslovia: "Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou."(Príslovia 14, 34).  Túto pravdu je potrebné pripomínať a usilovať o konanie spravodlivosti. Ako veriaci ľudia nezabúdajme, že "presadzovať spravodlivosť a právo sa Hospodinovi páči viac ako obeta." (Príslovia 21,3). A v mene Ústredia EPS vyzval, všetkých spomínajúcich, aby sme pamätali na tých, ktorí dvíhali svoj hlas proti nespravodlivosti a útlaku, vo svetle ich odkazu skúmali samých seba a spoločne pracovali v duchu viery, lásky a nádeje na lepšom zajtrajšku.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: kpvs - Dátum: 24.08.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 290


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu