"Služba v uniforme" a "Ženy v Novej zmluve"

V prvý májový týždeň som  sa na pozvanie duchovnej správkyne Teologického domova pri EBF UK zúčastnila diskusného večera na tému  „Služba v uniforme“. Počas neho som študentom teológie priblížila službu duchovnú službu v rámci MVSR a to aj z pohľadu ženy. Študenti si mali možnosť pozrieť aj fotografie z jednotlivých podujatí konaných v rámci Úradu ekumenickej pastoračnej služby MVSR. Okrem toho v diskusii mohli klásť otázky a pýtať sa na to, čo ich zaujalo.  Bol to podnetný večer pre budúcich kňazov  a snáď budúcich duchovných v jednotlivých silových zložkách Slovenskej republiky.
Okrem tohto podujatia som na podnet a pozvanie predsedníčky Spoločenstva evanjelických žien pri cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Senici pri príležitosti sviatku Dňa matiek poslúžila biblickou prednáškou na tému  „Ženy v Novej Zmluve“. Ozrejmili sme si „nový“ revolučný pohľad Pána Ježiša na ženy a pozreli sme sa na konkrétne formy práce žien v prvotnej cirkvi. Bolo pre nás nanovo posilnením hľadať a nachádzať v Biblii príklady žien, ktoré sa osvedčili ako Božie služobníčky v rôznych oblastiach ako diakonky, ako tie ktoré sa starali o vdovy, siroty, rôznym spôsobom podporovali cirkevné zbory, alebo sa venovali charite.  Bol to požehnane strávený čas, v ktorom sme sa mohli nanovo posilniť Božím slovom a kráčať ďalej v službe, do ktorej nás Pán Boh povolal.

Autor: Júlia Štofanová, Foto: Júlia Štofanová - Dátum: 02.06.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 339


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu