Slovenskí policajti a hasiči si pripomínali Majstra J. Husa a M. R. Štefánika

Cestovateľský seminár k 600. Výročiu upálenia Majstra Jána Husa a 110 výročiu od prvého výstupu Milana Rastislava Štefánika na Mont Blanc.

Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR pripravil v termíne 16 – 23.augusta 2015 pre policajtov, hasičov ako aj občianskych zamestnancov rezortu vnútra cestovateľský seminár s cieľom priblížiť účastníkom významné dejinné udalosti v rovine duchovnej a spoločenskej.

V roku 2015 si pripomíname viaceré významné udalosti. Medzi ne patrí aj 600. výročie od upálenia Majstra Jána Husa počas zasadnutia cirkevného koncilu v Kostnici. So skupinkou 34 účastníkov sme dňa 17.augusta navštívili Kostnicu. Prvá naša zastávka bola v dome, v ktorom na začiatku svojho pobytu v Kostnici býval majster Ján Hus. Dnes, je v tomto dome múzeum, ktoré pripomína jeho dielo, myšlienky, život, poslanie prostredníctvom zaujímavej expozície. Na tomto autentickom mieste má možnosť človek precitnúť, zamyslieť sa nad tým, aké hodnoty presadzuje vo svojom živote. Nasledovala obhliadka mesta, kostola, v ktorom si Majster Ján Hus vypočul rozsudok, obhliadka Koncilovej budovy, v ktorej prebiehala časť zasadnutia koncilu a voľba nového pápeža Martina V. Na záver sme navštívili pietne miesto, na ktorom bola podľa tradície postavená hranica a na nej vykonaný rozsudok – smrť upálením. Tu sa naše putovanie po Kostnici končí a vydávame sa na cestu do francúzskeho Chamonix. Cieľ našej cesty je pripomenúť si významného Slováka, syna evanjelického farára, vedca, diplomata, politika, generála Milana Rastislava Štefánika. V júny roku 1905 prvý krát vystúpil na Mont Blanc s hvezdárom Millochauom s cieľom pozorovať Slnko a Mars. Týmto výstupom ako prvý Slovák na Mont Blancu položil aj základy Slovenského výškového horolezeckého rekordu a moderného alpinizmu. Výprava vytvorila svojim 18-dňovým pobytom na vrchole Mont Blancu svetový rekord. Priebeh výpravy sme si sprítomnili vo výške 3842m na Aiguille du Midi čítaním autentickej správy, ktorú z tejto expedície napísal Milan Rastislav Štefánik a bola uverejnená v Tranovskom evanjelickom kalendári na rok 1907.

My, majúc nádej, že počasie bude priaznivé chceli sme ísť po stopách Štefánika a vtedajšej výpravy no vzhľadom na predchádzajúce horúce počasie nám cestu nikto z domácich horských vodcov neodporúčal. Po konzultáciách z Talianskou horskou službou sme nakoniec zvoli výstup na Gran Paradiso – 4061m.  Na tejto výprave, ktorú tvorilo 11 ľudí, nás prevádzal medzinárodný horský vodca a člen Horskej záchrannej služby kpt. Mgr. Igor Trgiňa v sprievode dvoch členov Soccorso Alpino Guardia Di Finanza, z ktorých jeden bol hlavný veliteľ Soccorso Alpino - Delfino  Viglione.

Po ubytovaní sa na Chate Vittorio Emanuele 2735m nasledoval krátky výstup do približne 3200 metrov, kde prebehla inštruktáž ohľadom používania cepínu, mačiek, pohybu na ľadovci, istenia,  a bezpečnosti pri spoločnom výstupe. Večer sme sa stretli s talianskymi horskými vodcami a spoločne sa presunuli do horskej kaplnky kde policajný duchovný MV SR, Milan Petrula odbavil večernú pobožnosť. Druhý deň ráno o 6.00 sme začali stúpať z chaty smerom na ľadovec a vrchol Gran Paradiso, ktorý sme dosiahli okolo 11.00 hod a o 14.10 boli všetci členovia expedície už opäť na chate. Nasledovala ešte návšteva Guardia di Finanza v Courtmayeri. Po oboznámení sa z ich činnosťou, vybavením  presunuli sme sa opäť do Chamonix, kde sme ešte absolvovali niekoľko kondičných výstupov za krásneho počasia, ktoré umocnilo cenný pobyt v Chamonix, a bolo pre nás veľkým darom od Pána Boha. V sobotu sme mali možnosť navštíviť Alpinské múzeum, no vydali sme sa ešte na jedno významné miesto – k pamätnej tabuli Milana Rastislava Štefánika umiestnenej na starom observatóriu, na konci tohto krásneho horského mestečka. Po spoločnej fotke nasledoval odchod autobusu smer Slovensko.

Počas tohto seminára sa o duchovné potreby účastníkov starali policajní duchovní úradu ekumenickej pastoračnej služby pplk. Mgr. Milan Petrula a mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD. Popri biblických zamysleniach bol priestor na osobné rozhovory, spoznávanie nových ľudí v rámci rezortu vnútra ako aj chvíle, keď človek potrebuje byť chvíľu sám a v tichu,  kráse prírody môže meditovať o svojom živote, vzťahom o tom, čo ponúka pre život človeka viera v Boha.

Ďakujem všetkým, ktorí sa prihlásili a venovali svoj čas tejto aktivite a prajem všetkým, aby tie pekné zážitky, momenty, ktoré nám boli dopriate prežiť na kúsku našej životnej cesty, im prinášali radosť vo chvíľach, keď sa v živote objavia tie ťažšie a menej príjemné okamihy.

Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri organizovaní tohto cestovateľského seminára, pánovi riaditeľovi Horskej záchrannej služby plk. Ing. Jozefovi Janigovi, ale aj pani plk. PhDr. Daši Mackovej, policajnej pridelenkyni v Ríme,  ako aj JUDr. Zuzane Kičkovej z Prezídia PZ a npor. Bc. Jarmile Blaškovej o OHK Poprad za komunikáciu s talianskou horskou službou.

Autor: Milan Petrula, Foto: Milan Petrula - Dátum: 09.09.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 381


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu