Slávnostné vyradenie a promócie v AOS L. Mikuláš

Za účasti ministra obrany SR Petra Gajdoša a zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR, náčelníka štábu genmjr. Miroslava Kociána sa 7. júla 2017 uskutočnilo v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši slávnostné vyradenie a promócie 54 študentov bakalárskeho denného štúdia. Na nástupisku školy boli prorektorom pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomírom Mattom slávnostne pasovaní do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“, keďže splnili požiadavky vojenského programu, paralelne sa odvíjajúceho s vysokoškolským štúdiom. Slávnostným pochodom „pozdravili“ prítomných hostí, rodičov, príbuzných a samozrejme učiteľov a veliteľov školy. „Menovaní ste do prvej dôstojníckej hodnosti a čaká vás zodpovednosť za svojich podriadených vojakov a podriadenú jednotku“, povedal v príhovore k absolventom rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a dodal, že k tomu naplnili predpoklady – získali vojenskú hodnosť poručík a vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, získali tiež základné praktické skúsenosti z velenia a riadenia na stupni čata, rota.
    Vyradenia a promócií sa zúčastnil rad hostí, medzi nimi bol štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, zástupcovia diplomatického zboru z Číny, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Ruskej federácie a USA, predstavitelia okresu a mesta Liptovský Mikuláš, bývalí rektori akadémie a zástupcovia cirkví - biskup Mons. František Rábek, generálny duchovný plk. Marian Bodolló, tiež priamy účastník 2. svetovej vojny brig. gen. Ján Iľanovský a ďalší nemenovaní hostia.

Príhovor generálneho duchovného:
Vážený pán minister, pán rektor, dôstojný brat biskup, milí rodičia, kadeti, vážení prítomní,
hovorí sa, že človek vo svojom živote stojí pred dvoma dôležitými rozhodnutiami: tým prvým je výber povolania, a tým druhým výber životného partnera. To je jedno ste už urobili. Tým že ste si vybrali  Akadémiu ozbrojených síl za svoju alma mater. A niektorí ste si tu už možno našli aj svojho životného partnera. I k jednému i druhému vám však dnes môžeme len gratulovať. No dnes zároveň končí časť vašej púte po akademickej pôde a za to, že ste to zvládli by mali zaznieť, a verím, že zaznejú poďakovania- rodičom, profesorom, veliteľom, spolužiakom... to je prvé pozastavenie a zamyslenie sa pri dnešnej udalosti.
Tým druhým je reflexia k nedávnym dňom a sviatkom s nimi súvisiacimi. Mali sme v júni deň Jána Krstiteľa, apoštolov Petra a Pavla, vierozvestov Cyrila a Metoda, ale aj pamiatku upálenia Majstra Jána Husa a o dva týždne si pripomenieme výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika- človeka, po ktorom nesie Akadémia svoj názov. Všetko veľkí muži viery, ale aj zápasov. Kým oni však zápasili o vieru, a boj medzi dobrom a zlom, ktorý prechádza naprieč každým srdcom, vy budete možno niektorí poslaní plniť úlohy, v ktorých sa bude bojovať nielen o hodnoty, ale budete povinní aj brániť pokoj, mier prípadne životy ostatných občanov a nedaj Bože v prípade Slovenska aj spoluobčanov. Tým akoby ste v dnešný deň  prebrali tú pomyselnú štafetu po týchto veľkých mužoch viery a zároveň aktom pasovania do prvej dôstojníckej hodnosti chcete nám ostatným dokázať, že ste pripravení to zvládnuť.
A ten posledný bod, nad ktorým sa dnes chcem zamyslieť je moment z nedávnej púte protestantských vojakov do francúzskeho Mejannés le Clap. Boli s nami aj kadeti a kadetky z tunajšej Akadémie. A myslím, že nielen ja, ale rovnako pozitívnu skúsenosť s kadetmi má aj dôstojný brat ordinár, ako dokážu aj na medzinárodnom fóre, dôstojne a na profesionálnej úrovni reprezentovať ako akadémiu, tak aj Slovensko. A to ma napĺňa dvojakou nádejou. Nádejou, že Ozbrojené sily raz prevezme generácia, ktorá vie byť zodpovedná, a že raz aj naše Slovensko budú viesť ľudia, ktorým mu na ňom bude záležať. Preto by som na záver svojho príhovoru končil slovami Pána Ježiša, ktorý povedal slová k nebeskému Otcovi za svojich apoštolov: ,,ale z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného“. Nuž teda, z tých, ktorí tu raz budú poverení plniť úlohy, nestratíme ani jedného, nech sa vždy všetci živí a zdraví vrátia k svojim domov, nech ani po jednom z nich neostane doma prázdne miesto. Nech Vás všetkých ochraňuje a žehná Všemohúci Boh, kdekoľvek budete plniť svoje povinnosti.


 

Autor: Marian Bodolló, Foto: AOS - Dátum: 13.07.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 343


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu