Púť na Svätú horu Grabarka

Na pozvanie biskupa Siemiatyckého – pravoslávneho ordinára Armády Poľskej republiky Jerzyho Mariusza Pańkowskeho  v dňoch 17.8.-20.8.2017 navštívili príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky  Poľsko.
Cieľom návštevy bola účasť na púti, ktorú poľské armáda už XXII.-krát organizovala na Svätú horu Grabarku pri príležitosti  sviatku Premenenia Ježiša Krista na hore (Preobraženie Hospoda Našeho Isusa Christa). Na tejto púti sa zúčastnili generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR plukovník Marián Bodolló (duchovný evanjelickej cirkvi augsburského vyznania) a vojenský duchovný zo Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach nadporučík Simon Czap (duchovný pravoslávnej cirkvi) za účasti ďalších príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Púť sa začala svätou liturgiou v Siemiaticziach, odkiaľ sa prítomný presúvali v sprievode na Svätú horu Grabarku. Po príchode sa začal bohoslužobný program, ktorý potrval celú noc za prítomnosti duchovenstva a vyše 50 000 tisíc prítomných veriacich.  Vyvrcholením a ukončením púte bola slávnostná archijerejská liturgia, ktorú slúžil vladyka Sawa metrolita poľská spoločne s prítomnými biskupmi a kňazmi.
V závere sa poďakoval prítomným za ich účasť, vo svojom príhovore  zvlášť  ocenil prítomnosť príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 

Autor: Simon Czap, Foto: Simon Czap - Dátum: 21.08.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 272


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu