Púť na horu Grabarka

„Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi“ (Mt 18, 20).
Na základe pozvánky Jeho Preosvietenosti biskupa Juraja, pravoslávneho ordinára poľských ozbrojených síl a zborov, štyria príslušníci Ozbrojených síl SR v dňoch 17.-20. augusta 2015 vykonali púť na horu Grabarka. Dňa 18. augusta po svätej liturgii, ktorá sa uskutočnila v chráme Vzkriesenia Isusa Christa v meste Siemiatycze sa spoločne s príslušníkmi poľských ozbrojených síl a zborov vydali len na dvanásťkilometrovú, no náročnú púť. Všetci účastníci, aj slovenskí vojaci, sa totiž počas púte striedali pri nesení veľkého dreveného kríža, a tak v praxi, nie len symbolicky, naplnili slová apoštola Pavla: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Christov“ (Gal 6, 2). Na tejto hore sa dnes nachádzajú stovky, možno aj tisíce krížov, ktoré tam ľudia z vďaky za život vynášajú až dodnes. Je veľkým duchovným zážitkom vidieť ľudí, ktorí po namáhavej ceste, po nesení kríža, po príchode na horu majú v sebe ešte toľko síl, že dokážu na kolenách obísť celý chrám, potom na tejto hore stráviť celú noc aj nasledujúci deň v pokání a modlitbách.

Ordinár pri spoločnom stretnutí s našimi vojakmi vyslovil veľké poďakovanie za to, že naši vojaci prijali jeho pozvanie na túto púť a absolvovali namáhavú cestu na horu Grabarka spoločne s poľskými vojakmi, policajtmi, pohraničníkmi, colníkmi a inými uniformovanými pútnikmi. Ordinár ďalej vyslovil prianie aby sa táto vzájomná duchovná spolupráca stala dlhoročnou tradíciou nie len našich ozbrojených síl ale aj ozbrojených zborov.

Autor: Marek Ignacik, Foto: Marek Ignacik - Dátum: 25.08.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 270


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu