Prvá žena (vojačka) na Svätej hore Grabarke

Na základe pozvania arcibiskupa Wroclavského – Pravoslávneho Ordinára Ozbrojených síl Poľskej republiky Jerzyho Mariusza Pańkowskeho, v dňoch 17.8.-20.8.2019 navštívili príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky Poľskú republiku.
Prvý krát sa púte zúčastnila vojačka Kristína Šutai-Paľová zo svojimi kolegami  zo Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach a pravoslávnym duchovným kapitánom Simonom Czapom.
Púť sa začala svätou liturgiou v meste Siemiaticze, odkiaľ sa prítomný po svätej liturgii presúvali v sprievode na Svätú horu Grabarka. Po príchode sa začal bohoslužobný program, ktorý trval celú noc za prítomnosti duchovenstva a  prítomných veriacich.  Vyvrcholením a ukončením púte bola slávnostná archijerejská liturgia, ktorú slúžil vladyka Sawa metropolita  Varšavský a celého Poľska spoločne s prítomnými biskupmi a kňazmi.
V závere sa poďakoval prítomným za ich účasť, vo svojom príhovore  zvlášť  ocenil prítomnosť príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a výbornú spoluprácu medzi oboma krajinami.

Autor: Simon Czap, Foto: Simon Czap - Dátum: 27.08.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 415


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu