Prijatie v prešovských ústavoch ZVJS

Počas dní ticha, na začiatku veľkého týždňa pred sviatkami Veľkej noci 30. a 31.3.2015 generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ pplk. Mgr. Marian Bodolló spoločne s väzenským pastorom npor. Mgr. Stanislavom Deptom navštívili prešovské ústavy ZVJS. Prvým objektom bolo oddelenie výkonu trestu v Sabinove, kde ich prijal riaditeľ prešovských väzníc plk. PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD. Následne prešli väznicu v Prešove v meste na ul. Kpt. Nálepku a na záver otvorené oddelenie v mestskej časti Šváby. Podnetné stretnutia s vedúcimi jednotlivých oddelení prispeli k vzájomnému obohateniu, lebo boli plné pozitívnej ľudskej energie.

V dňoch návštev zrealizoval generálny duchovný pre odsúdených v oddelení výkonu trestu v Sabinove a v otvorenom oddelení v Prešove prednášky na vojnovú tematiku. Keďže sám, ako vojenský duchovný sa zúčastnil jednej z misii v Afganistane, mohol živo opísať ako v krajine plnej konfliktov slovenskí vojaci iniciatívne usilovali o zmier a pokoj. Aktuálnou témou odkazu zmierenia a aktívneho úsilia o tvorbu porozumenia medzi ľuďmi, ukázal na význam blížiacich sa sviatkov Veľkej noci.      

Autor: Stanislav Depta, Foto: Stanislav Depta - Dátum: 01.04.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 332


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu