Príhovory, zamyslenia


Dátum  Názov  Autor
26.02.2013   Pamiatka utrpenia a smrti Pána Milan Graus
22.02.2013   Pôst a jeho význam pre dnešok. Ján Šefčík
13.02.2013   KRESŤANIA A EKOLÓGIA (Niektoré filozofické, etické a náboženské aspekty globálnej ekologickej krízy) RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc., Predseda Rady BJB v SR
27.12.2012   Homília určená na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom. Epifánia. Jaroslav Balocký
17.12.2012   Kázeň Vlasta Kovaľová
26.11.2012   ADVENT - ROŽDESTVENSKÝ PÔST Simon Czap
23.10.2012   Pamiatka reformácie Ján Magyar
19.07.2012   Z odkazu Cyrila a Metoda Marek Ignacik
17.07.2012   Kázeň Viktor Sabo
29.05.2012   KÁZEŇ NA SVIATOK SV. TROJICE Marián Bodolló
14.05.2012   K Letniciam Stanislav Depta
10.05.2012   Nanebovzatie Pána Jana Tabačková
04.04.2012   Hľa, Baránok Boží (Veľkonočné zamyslenie) Milan Graus
02.03.2012   Veľkonočné zamyslenie Alžbeta Lucskayová
01.03.2012   Smrtná nedeľa Matúš Vongrej
13.12.2011   Zjavenie Krista Pána mudrcom Matúš Vongrej
22.11.2011   Adventné zamyslenie - Vyjdime v ústrety prichádzajúcemu Pánovi! Alžbeta Lucskayová
19.10.2011   V službách Boha Milan Graus
14.09.2011   Krátke zamyslenie nad leteckým nešťastím Ján Šefčík
07.09.2011   Zamyslenie Jana Tabačková


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu