Príhovory, zamyslenia


Dátum  Názov  Autor
18.11.2009   Podobenstvo o stratenom synovi – 4. časť Jaroslav Balocký
05.11.2009   Podobenstvo o stratenom synovi - 3. časť Jaroslav Balocký
22.10.2009   Podobenstvo o stratenom synovi - 2. časť Jaroslav Balocký
15.10.2009   Podobenstvo o stratenom synovi – 1. časť. Jaroslav Balocký
10.07.2009   Publikovaný "rozhovor" v Cirkevných listoch - mesačníku slovenských evanjelikov a.v. s vojenským duchovným por. Viktorom Sabom Michal Zajden, Viktor Sabo
03.06.2009   Kázeň generálneho duchovného Jaroslav Balocký
18.05.2009   Slovo ku dňu sv. Juraja Marek Ignacik
04.05.2009   Kázeň generálneho biskupa ECAV na Slovensku prednesená na službách Božích, konaných Ekumenickou pastoračnou službou k 90. výročiu úmrtia M.R. Štefánika v Malom kostole v Bratislave 4. mája 2009. Miloš Klátik
05.03.2009   Pravé pokánie (Matúš 12, 38-42) Miroslav Táborský
02.03.2009   Nikodém (J 3, 1- 21) Matúš Vongrej
22.02.2009   Slovo k blížiacemu sa pôstu Marek Ignacík duchovný EPS z Pravoslávnej cirkvi
11.02.2009   Milujte nepriateľov (Mt 5, 43-44) Jaroslav Balocký
25.01.2009   Boh je láska Vlastimil Šulgan - väzenský pastor
13.01.2009   Kristus - služobník Boží (Izaiáš 42,1-3) Ján Paciga
18.12.2008   K vianociam Marián Bodolló
14.12.2008   Vieme dôverovať ? Ján Ševčík starší duchovný ZVJS, pastor Apoštolskej cirkvi na Slovensku
28.11.2008   1. adventná nedeľa - 2008 Milan Petrula
20.10.2008   Inštalačný príhovor generálneho duchovného Jaroslav Balocký
20.10.2008   Príhovor Generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloš Klátik
15.10.2008   Vytrvať na ceste k dokonalosti (Fil 3,12-14) Jaroslav Balocký
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu