Pri aktivitách humanitárnej pomoci SR v zahraničí pomáha Ústredie EPS

Obrázok k článku
V podvečer 1. februára sa v reprezentačných priestoroch Veľvyslanectva SR na Ukrajine konalo prvé tohtoročné oficiálne odovzdávanie humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v predslove k prijímateľom pomoci pred médiami  vyjadril, že ide o priateľský postoj Slovenska k svojmu východnému susedovi, ktorému v jeho ťažkej hospodárskej i bezpečnostnej situácii chce naša krajina pomáhať na ceste k stabilizácii a rozvoju. Na znak úprimnosti týchto snáh odovzdal náš minister zahraničia vo forme troch symbolických šekov, finančný dar 42.400 eur, predstaviteľom dvoch užhorodských nemocníc a detským sociálnym zariadeniam v Ivano-Frankovsku a Luhansku na východe Ukrajiny.
Slávnostného aktu odovzdania pomoci, sa  okrem členov slovenskej  delegácie, zúčastnili aj členovia zastupiteľského úradu SR na Ukrajine na čele s veľvyslancom SR Jurajom Siváčkom. Na slávnosti  sa zúčastnili aj pracovníci z rezortu ministerstva obrany SR v osobe vojenského pridelenca obrany SR na Ukrajine plk. Ivana Bellu a kancelára Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS) Jána Ondrejčina.
V tomto prípade pomoc Ústredia EPS spočívala v nadviazaní kontaktov s Oblastnou infekčnou klinikou mesta Užhorod a Užhorodským mestským perinatálnym centrom. Vo verejnosti sa stalo Ústredie EPS známe aj tým, že okrem duchovnej práce  vyvíja nemalo úsilia v prospech úspešnej realizácie humanitárnych aktivít našej krajiny v rozličných krízových oblastiach vo svete.
Angažovanie Ústredia EPS pri humanitárnych aktivitách nášho štátu je v súlade s poslaním cirkví a náboženských spoločností šíriť pokoj a atmosféru dôvery medzi ľuďmi v miestach poznačených ľudskými tragédiami a beznádejou.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: MZV SR - Dátum: 04.02.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 388


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu