Predveľkonočné stretnutie a štvťročná porada

Vo Veľkonočnom čase sa zamestnanci Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky  stretli na štvrťročnej porade. Miesto stretnutia bolo Komárno, ktoré je sídlom biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. Podľa svojich pracovnych možností sa porady zúčastnil aj samotný veľadôstojný brat biskup Reformovanej cirkvi a novozvolený podpredseda Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku Mgr.Lászlo Fazekas, ktorý sa aj takto mal moznosť oboznámiť  so službou, ktorú na svojich miestach pôsobnosti vykonávajú jednotliví duchovní. V priateľskej a pracovnej atmosfére sme vložili do Božích rúk aktivity,  ktoré sú ešte v tomto roku pred nami a prosili o to, aby sa milostivý Pán priznával so svojím požehnaním k nášmu úsiliu. Rozlúčili sme sa s vďakou za strávený čas a pohostinnosť, ktorej sa nám dostalo zo strany veľadôstojného brata  biskupa a zamestnancov  Reformovanej cirkvi. 

Autor: Jana Tabačková, Foto: Jana Tabačková - Dátum: 19.04.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 306


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu