Predseda ERC na návšteve Horskej záchrannej služby a ozbrojených zborov v PSK

V rámci spoznávania práce duchovných ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v ozbrojených zboroch  vykonali  27. septembra 2017 návštevu Horskej záchrannej služby (HZS) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove generálny biskup ECAV na Slovensku predseda Ekumenickej rady cirkví v SR doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló. Na miestach, kde pôsobia duchovní  EPS mjr. Mgr. Matúš Vongrej, evanjelický farár a kpt. Mgr. Stanislav Depta, kazateľ Bratskej jednoty baptistov ich sprevádzali riaditeľ Úradu EPS MV SR pplk. Mgr. Milan Petrula a riaditeľ Úradu EPS GR ZVJS mjr. Mgr. Ján Šefčík.
Počas návštevy HZS oboznámil týchto predstaviteľov cirkevných inštitúcií s históriou horskej záchrany na území Slovenska riaditeľ plk. Ing. Jozef Janiga. Zároveň im predostrel systém práce horských záchranárov ako aj niektoré problematické aspekty práce.  Generálny biskup vyjadril uznanie všetkým, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudský život, neraz ohrozujúc vlastné zdravie alebo dokonca život.  Na Riaditeľstve HZS si prezrel aj operačné stredisko, ktoré slúži na prijímanie tiesňových hovorov ako ja vysielanie záchranárov na akciu.
V histórii fungovania HZS  išlo o prvú návštevu biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na Riaditeľstve HZS. 
HZS každoročne dohliada na bezpečný priebeh podujatia Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR (UEPS MV SR), ktoré pod názvom Celoslovenský policajný a hasičský výstup organizujú duchovní EPS. V tento rok sa konal už jeho 9. ročník. Riaditeľ UEPS MV SR veľmi oceňuje spoluprácu s HZS  nakoľko záchranári sú nápomocní aj pri iných aktivitách UEPS MV SR, ako sú letné tábory pre deti či pietne spomienky na obete hôr. UEPS MV SR pripravuje a aj cestovateľské semináre s cieľom nadväzovania kontaktov v zahraničí a vyslovil v prítomnosti vrcholného predstaviteľa ECAV na Slovensku ako aj Ústredia EPS srdečné poďakovanie za prístup riaditeľa HZS a ochotu byť nápomocným pri aktivitách, ktoré konajú duchovní úradu EPS MV SR.

Po obhliadke Riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci nasledovalo stretnutie týchto cirkevných autorít s riaditeľom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove plk. Mgr. Dušanom Sabolom.
V priateľskom ovzduší  sa generálny biskup dozvedel o činnosti Krajského dopravného inšpektorátu, potom nasledovalo uvedenie do problematiky a charakteristiky činnosti polície v Prešovskom kraji, kde pôsobí už spomenutý duchovný úradu EPS MV SR mjr. Matúš Vongrej.
Generálny biskup  ocenil  vytvorenie dostatočného  priestoru pre úspešnú službu policajného duchovného zo strany vedenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru. 
Zo vzájomných rozhovorov o štruktúre krajského riaditeľstva a systéme činnosti Polície vyplynulo  , že policajný duchovný sa podieľa nielen na policajných preventívnych projektoch, či pietnych spomienkach, ale aj vo veľkej miere pomáha pri vyrozumievaní pozostalých pri dopravných nehodách či iných tragédiách, čo patrí k jednej z neľahkých úloh, ktoré sú spojené s pôsobením duchovných v rámci MV SR.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove vyslovil vďaku za obohacujúcu návštevu a generálnemu biskupovi Evanjelickej cirkvi  a. v. na Slovensku odovzdal pamätnú medailu pri príležitosti celoslovenského dňa Polície, ktorý sa konal 14. 9. 2017 v Prešove.
Po spoločnom pracovnom obede cirkevní a štátni hodnostári predebatovali ešte otázky zo spoločenského, kultúrneho a duchovného života v PZ generálny biskup spolu s generálnym duchovným vykonali plánovanú návštevu v zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže v Prešove.

Po spoločnom obede nasledovala vizitačná návšteva generálneho biskupa a generálneho duchovného v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove. V prítomnosti väzenského pastora kpt. Mgr. Stanislava Deptu a staršieho duchovného Úradu Ekumenickej pastoračnej služby v Zbore väzenskej a justičnej stráže mjr. Mgr. Jána Šefčíka nás prijal riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák a zástupca riaditeľa ústavu pplk. PhDr. Peter Horváth. Po predstavení ústavu nasledovala spoločná rozprava všetkých zúčastnených o pôsobení väzenských pastorov a ich vplyvu v ústavoch zboru. Návšteva pokračovala priamo medzi obvinenými v štandardnom a  zmiernenom režime. Vznikol tu priestor pre osobné rozhovory s väznenými, ktorí boli prítomnosťou duchovných milo prekvapení, ale otvorení pre slová povzbudenia. Touto návštevou generálny biskup a generálny duchovný ukončili vizitáciu duchovných Ústredia EPS v Prešove.

Autor: Milan Petrula, Ján Šefčík, Foto: ustreps - Dátum: 29.09.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 467


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu