Predadventné stretnutie duchovných a spolupracovníkov EPS

V dňoch 29.-30. novembra 2018 sa v priestoroch misijného zariadenia ECAV – Agapé uskutočnilo už tradičné stretnutie duchovných a spolupracovníkov EPS. Toto stretnutie chce každoročne vytvárať priestor na prehlbovanie vzájomných vzťahov, byť poďakovaním za doterajšiu spoluprácu, ale aj poskytnúť možnosť podnetne sa vyjadriť k práci duchovných EPS. Stretnutie začalo prednáškou PaedDr. Terézie Strédl, PhD. na tému „Miesto dieťaťa v rodine“, pokračovalo spoločnou bohoslužbou pod vedením kpt. Mgr. Júlie Štofanovej a na záver prítomní zasadli k spoločnej kapustnici. Na druhý deň stretnutie pokračovalo oboznámením účastníkom s budúcoročnými aktivitami EPS, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní. 

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: Filip Chyba - Dátum: 03.12.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 830


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu