Pôstom k uzdraveniu našej duše i spoločnosti

Obrázok k článku
Pôst je pre moderného človeka dosť zastarané slovo, na ktoré moderný človek vešia rôzne predstavy, podľa toho nakoľko je udomácnený v náboženskej tradícii alebo podriadený konkrétnej cirkevnej disciplíne.  Väčšinou si však ľudia spájajú pôst s odriekaním sýtych jedál a absenciou veselia na verejnosti.
Rozumný človek vie a cíti to tak aj vo svojom vnútri, že cirkevní otcovia to s nami mysleli dobre, keď určili, že  pred dôležitými cirkevnými sviatkami by sa mal človek–kresťan postiť. Moderný človek sa často prejedá, preto z čas od času si potrebuje nahodiť pre svoje telo a duševnú rovnováhu očistnú kúru aj kvôli samotnému zdraviu. Myslím, že pôst je pre nás cesta k uzdraveniu nielen tela, ale i duše a ducha. Uzdravenie potrebuje naša spoločnosť aj každý jej jedinec. Preto je správne, že cirkev dáva do pozornosti veriacim a verejnosti pôstne obdobia. Je morálne, ak človek začne robiť poriadok od seba. Preto ak pred tohtoročným sviatkom Veľkej noci máme pôstne obdobie, postime sa! Veď z pohľadu nášho Spasiteľa, ktorý za svet umrel, máme čo naprávať! Naša kresťanská civilizácia sa ocitla v hlbokej existenčnej kríze. V kresťanskom duchu nevieme riešiť už pomaly nič. Prerastajú nám cez hlavu problémy, ktoré sme si sami narobili. Treba pohnúť s vecami od základu. Riešiť príčiny kríz počnúc humanitárnymi a končiac ekologickými. Ak v sebe nenájdeme silu viery v dobrú budúcnosť, stratíme pole pôsobnosti nielen v našej krajine ale aj na našom starom kontinente. Využime tento pôstny čas a postíme sa nielen fyzicky diétou, ale objavme  silu modlitby, inak si veru nedáme rady s novovekými neduhmi a budeme čeliť záhube globálnych rozmerov. Preto tento pôst využime na oživenie svojej nábožnosti, pozvime k tomu aj svojich blížnych v spoločenstvách svojich cirkví,  aby sme v ekumenickom duchu pohli vecami, ktoré nás trápia, lebo viera vo víťazstvo Kristovej veci vo svete je reálnou silou, ktorá v minulosti dokázala aj nemožné a aj v budúcnosti môže uskutočniť všetko, čo Kristus zasľúbil dať svojim nasledovníkom. 

Autor: ustreps, Foto: internet - Dátum: 11.03.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 311


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu