MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Pôst a jeho význam pre dnešok.


      Obdobie pred Veľkou nocou sa vo viacerých kresťanských cirkvách volá pôstnym obdobím. Prichádza po takzvanom období fašiangov, ktoré je príznačné rôznymi formami veselia, zábavy a hodovania. Ako sa má pôst prejaviť v reálnom živote veriaceho človeka – kresťana, a má nejaký význam pre dnešok? Takto sa môžu pýtať viacerí ľudia.
       Všetko čo v živote robíme, môže mať formálny charakter, alebo neformálny. Aj pôst má byť niečím, čo vychádza osobne z hlbokej túžby po Bohu a jeho spravodlivosti. Skutočný pôst má mať konkrétny cieľ. V Biblii – Božom Slove môžeme spoznať, že zmena zmýšľania – pokánie, je hlavným významom pôstu. 
V prorockej knihe Jonáša nachádzame správu o tom, ako prorok na príkaz Boží prichádza do starovekého mesta Ninive a káže jednoduchú prorockú Božiu reč: „Ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené“. Z rozhodnutia kráľa mesta, ktorý povstal zo svojho trónu, zložil svoje kráľovské rúcho, prikryl sa vrecovinou a sedel v popole prišiel rozkaz, ktorý vyhlasoval pôst pre všetkých ľudí: „Nech neje  nikto nič, človek ani dobytok a nech nepijú vody. Nech sa prikryjú smútočnou vrecovinou a nech volajú k Bohu z celej svojej sily, nech sa odvráti každý od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré robia svojimi rukami“! A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty a zľutoval sa nad nimi (Jonáš 3;1 – 10).
      Podstatou pôstu je uvedomenie si svojej hriešnosti, ktorá sa prejavuje v živote človeka zlým myslením, správaním, rečou a konaním. Ak vo svojom živote aj veriaci človek nevidí nijakú potrebu zmeny a ani ju nechce, tak v jeho živote ku žiadnej zmene nedôjde. Pôstne obdobie sa tak stáva iba formálnou záležitosťou nejakého cirkevného nariadenia. Kedykoľvek sa človek rozhodne pre zmenu – ako v prípade kráľa a obyvateľov mesta Ninive, tak pôst, ako zriekanie sa niečoho čo mám celkom rád (jedlá, pitie len vody, zármutok namiesto hýrenia), nám napomáha sústrediť sa na Toho, kto nám v tejto zmene chce skutočne pomôcť. Pôst, modlitba s prosbou Boha o milosť, aby sme žili spravodlivo pred Bohom, ale aj pred ľuďmi, má hlboký význam. Je to volanie veriaceho človeka, ktorý pozoruje morálny úpadok národa a rozklad hodnôt ako sú čestnosť, pravdivosť, spravodlivosť a súcit s našimi blížnymi. Pôst znamená vidieť realitu národa, ktorá vyzerá inak, ako ju predstavujú média. V hlbokom zármutku a odriekaní si pôžitkov máme prosiť Stvoriteľa o milosť pre ľudí v našich dedinách, mestách a v národe. Kráľ Ninive mal dostatok morálnej sily a vyhlásil skutočný pôst pre svoje mesto. Koľko starostov,  primátorov a ďalších ľudí zodpovedných za chod tejto krajiny by dnes urobilo to isté? Potrebujeme si uvedomiť skutočnosť, že zostávať v hriešnosti znamená koledovať si o Boží trest. Nájdu sa aj v dnešných dňoch ľudia – ako prorok bol Jonáš, ktorý aj v našom národe, v mestách a dedinách vynesú Božiu reč? Niekto sa z toho môže skutočne z chuti zasmiať. Ľudia ktorí nepoznajú Boha a vedenie Ducha Svätého sa z toho skutočne smiať budú. Otázka je: „Dokedy“? 
       Ak si veriaci človek, kresťan, ktorý sa učí od svojho učiteľa, Pána Ježiša – Krista a miluje jeho Slovo, oddeľuj sa od každého spôsobu života ľudí, ktorí nechcú žiť podľa Božích príkazov a prekrúcajú Božie Slovo. Aj kresťanstvo sa dá žiť veľmi pohodlne a formálne. Prosme za spásu života ľudí v tomto národe v pôste, v modlitbe a pokání. Nech sa odvráti každý od svojich zlých ciest, od prevrátených myšlienok, od klamstiev a podvodov, od nezákonnosti svojich skutkov a uctieva Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, ktorý jediný prišiel zachrániť človeka žijúceho  v jeho hriešnosti a prevrátenosti.
      Ak kresťanom skutočne o niečo ide, tak sa budú pôstiť nielen v pôstnom období, ale vždy, keď sa vynorí potreba, ktorú sami nie sme schopní ako ľudia vyriešiť. Náš Boh – Stvoriteľ vidí postoj v našom srdci a on sa rozhodne konať. Takto to urobil aj v starovekom meste Ninive. Výsledok pôstu bol očividný. Zľutoval sa nad ľuďmi mesta a neučinil podľa svojho pôvodného zámeru.              
 
Autor: Ján Šefčík - Dátum: 22.02.2013