Po stopách Majstra Jána Husa

Generálny duchovný Marian Bodolló spolu s väzenským duchovným Milanom Grausom a zamestnancami Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby Milanom Gajdošom a Róbertom Šerešom v dňoch 5.-7. júla navštívili miesta, kde pôsobil Majster Ján Hus alebo sa na jeho počesť konali slávnosti.

A tak ich prvou zastávkou boli služby Božie na starobylom Branči. Na ňom, pred viac ako 340 rokmi, predstaviteľov evanjelickej a reformovanej kresťanskej cirkvi priviezli do podzemných väzníc na hrade, odkiaľ ich po roku odviezli na galeje. Pamiatku piatich martýrov pripomína od roku 1939 pomník s pamätnou tabuľou. Kazateľom na slávnostných službách Božích vysielaných v priamom prenose na rádiu Slovensko bol senior Východomoravského seniorátu Českobratskej cirkvi evanjelickej v Českej republike Petr Pivoňka. Príhovory mali generálny biskup ECAV Miloš Klátik a generálny duchovný Marian Bodolló. Podujatie pripravil Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV na Slovensku, Myjavský seniorát ECAV na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV Sobotište. Na tradičnom podujatí sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Tradícia stretnutí evanjelikov na zrúcaninách hradu Branč nad obcou Podbranč siaha do roku 1969, služby Božie sa konajú od roku 1990.

Po ich skončení sa presunuli do Brezovej pod Bradlom, kde si pri pomníku Majstra Jána Husa pripomenuli a uctili jeho dielo. Slovom Božím prítomných bratov povzbudil husitský väzenský duchovný Milan Graus. Pomník v Brezovej pod Bradlom je jediným na Slovensku a zároveň najstarším v meste. Bol odhalený 9. júla 1922, autorom je František Fabiánek. Pomník je umiestnený v rovnomennom parku, má tvar pylónu, na ktorého vrchu je umiestnená busta Jána Husa a tvar zlomeného kríža. Každý rok sa koná spomienková slávnosť a na jeho počesť pomníku.

A potom už nasledovala cesta do Prahy, kde začínali spomienkové Husovské slavnosti 2015. Na ich príprave sa podieľali ako cirkvi zúčastnené v českej Ekumenickej rade cirkví, tak aj miestna samospráva a štátne organizácie. Je náročné spomenúť všetky podujatia, ktoré sa uskutočnili počas týchto dní. Za všetky aspoň niektoré. Program myslel na všetky vekové kategórie, domácich aj zahraničných hostí, veriacich aj pre tých, ktorí nechcú mať s vierou nič spoločné. Jeho hlavná časť sa odohrávala na Staroměstskom náměstí, priľahlých chrámoch Božích, ale aj v Divadle Kalich. Po množstve zaujímavých, v niektorých prípadoch až vedeckých prednáškach, po pásmach slova a hudby slavnosti vyvrcholili tradičnou Bohoslužbou v Betlémskej kapli. Počas nej, ktorú naživo vysielala Česká televize, okrem iných prisluhoval svätú Večeru Pánovu Milan Graus.

Večer sa uskutočnil tichý sviečkový pochod k Vltave. Na jeho záver boli zapálené kance položené na hladinu rieky ako symbol nového svetla z Kostnice. 

,,Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie...“

Autor: Marian Bodolló, Foto: UstrEPS - Dátum: 13.07.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 223


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu