plk. ThDr. Marian Bodolló


Riaditeľ úradu EPS MV SR | Generálny duchovný | Riaditeľ úradu EPS v OS SR | Kancelár | Riaditeľ úradu EPS ZVJS | Dekan - Riaditeľ kancelárie | Riaditeľ správy |

plk. ThDr. Marian Bodolló
 


sa narodil 4. februára 1973 v Hnúšti, miestna časť Likier, okr. Rimavská Sobota. Stredoškolské vzdelanie nadobudol na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti a Strednej zdravotníckej škole v Lučenci. Po jej ukončení začal študovať evanjelickú teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Ordinovaný za kňaza ECAV na Slovensku bol v roku 2000 v Liptovskom Mikuláši. V tom istom roku sa stal kaplánom  a neskôr farárom v Hrachove, okr. Rimavská Sobota.
Do vojenskej služby v OS SR nastúpil v septembri 2007 a po Vstupnom odbornom dôstojníckom kurze v Liptovskom Mikuláši  v roku 2008 nastúpil na miesto staršieho kaplána ekumenickej pastoračnej služby v Poddôstojníckej akadémii v Martine. Po prevelení v roku 2009 do Trenčína pôsobil vo funkcii dekana Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR.
         Od decembra 2012 do júna 2013 zabezpečoval duchovnú starostlivosť vojakom slovenského kontingentu ISAF v Afganistane.
       plk. Mariana Bodolló ustanovil na návrh Ekumenickej rady cirkví do funkcie generálneho duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR minister obrany  SR Martin Glváč 1. decembra  2013.

 


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu