Pietna spomienka na obete dopravných nehôd v CZ ECAV vo Vrbovciach

V tretiu novembrovú nedeľu veriaci  Myjavského seniorátu v CZ ECAV Vrbovce  spolu s pozvanými hosťami  MV SR spomínali na tých, ktorí nás predišli do večnosti pri dopravných nehodách. Opäť sme tak mali možnosť pripomenúť si krehkosť a zraniteľnosť ľudského života, ktorý tak často vyhasne veľmi nečakane „na ceste“ do určitého cieľa. Mnohých zúčastnených sa táto téma osobne dotýkala práve kvôli tomu, že ich blízky človek, manžel /ka/, súrodenec či rodič odišiel na večnosť  práve pri dopravnej nehode. Okrem kázne slova Božieho, ktorej hlavnou myšlienkou bolo, aby sme každý deň pamätali a žili v perspektíve večnosti. Služby Božie obohatilo aj vystúpenie spevokolu, hudobné vstupy, ako aj báseň pripravená špeciálne na túto tému. Na Službách Božích bola prečítaná štatistika nehodovosti v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Po nej sme  zapálenou sviečkou a minútou ticha mysleli na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Popoludnie sme s pozvanými hosťami strávili v príjemných rozhovoroch.

V podvečer tretej novembrovej nedele som sa na pozvanie Vikariátu MVSR  zúčastnila pietnej spomienky na obete dopravných nehôd v Bratislavskom  kraji, kde som zároveň mala možnosť prihovoriť sa prítomným hosťom. Záznam z ich pietnej spomienky je uverejnený v magazíne Polícia zo dňa 1. decembra 2016, ktorý je k nahliadnutiu v archíve RTVS.

Autor: Júlia Štofanová, Foto: Júlia Štofanová - Dátum: 19.12.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 308


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu