Pastoračná návšteva jednotky SLOVCON

V dňoch 14. – 22. decembra 2015 riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR kpt. Mgr. Vladimír VARGA vykonal pastoračnú návštevu jednotky SLOVCON spojenú s bohoslužobnou činnosťou vo vojenskej operácii OSN UNFICYP na Cypre.
V súčasnosti slovenský kontingent v počte 159 príslušníkov OS SR plní úlohy v priestore operačnej zodpovednosti Sektoru 4, ako i úlohy pre potreby velenia vojenskej operácie UNFICYP vyplývajúce z jej mandátu a poslania, čím prispieva zabráneniu obnovenia bojov medzi Gréckymi cypriotmi a Tureckými cypriotmi, zabezpečovaniu dodržiavania prímeria medzi znepriatelenými stranami a obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove. Príslušníci OS SR ako veliaca krajina plnia v Sektore 4 úlohy spolu s maďarskými, srbskými a ukrajinskými kolegami.
Počas týchto dní riaditeľ Úradu EPS OS SR navštívil a oboznámil sa s činnosťou príslušníkov UNFICYP na jednotlivých miestach výkonu ich služby. V meste Deryneia sa za účasti príslušníkov SLOVCON-u zúčastnil osláv miestneho patróna mesta sv. Domesta, ktoré sa konali v miestnom pravoslávnom chráme v centre mesta a tak pozitívne prezentovali OS SR, ako aj Slovenskú republiku na medzinárodnom fóre.
Dňa 19. decembra riaditeľ Úradu EPS OS SR za hojnej účasti príslušníkov SLOVCON-u a SRBCON-u slúžil v chráme sv. Neofyta v nárazníkovej zóne sv. Liturgiu pri príležitosti sviatku sv. Nikolaja (Mikuláša) podľa juliánskeho kalendára, ktorý sa vo východných cirkvách teší veľmi veľkej úcte.
Na záver svojho pobytu na Cypre sa riaditeľ Úradu EPS OS SR stretol s metropolitom Vasiliom, ktorý vyzdvihol pôsobenie našich príslušníkov v operácii UNFICYP na Cypre a teší sa na ďalšiu spoluprácu s našimi príslušníkmi.

Autor: Vladimír Varga, Foto: archív EPS - Dátum: 28.12.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 339


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu