Pamiatka zosnulých na MO SR

Príslušníci GŠ OS SR a MO SR dňa 31. októbra pietnou spomienkou pri Pamätníku zmierenia na nádvorí Kutuzovových kasární v Bratislave vzdali úctu zosnulým vojakom a kolegom.  Ordinár OZ a OS SR, biskup Rábek počas krátkej modlitby pripomenul pominuteľnosť nášho bytia a potrebu úcty k životu.
Pri tejto príležitosti si vedenie rezortu obrany uctilo symbolickým zapálením sviečok osobitne v Sieni cti a slávy aj 57 zosnulých profesionálnych vojakov, ktorí zahynuli počas plnenia úloh v zahraničných operáciách a misiách. Na tomto mieste riaditeľ Úradu EPS OS SR mjr. Vladimír Varga vo svojom príhovore povedal, že Modlitba a plamienky sviec, ktoré boli zažaté na tomto mieste vyjadrujú nielen spomienku na našich zosnulých kolegov, ale sú aj symbolom a znakom nádeje i viery vo večný život.
Spomienku čelní predstavitelia rezortu obrany ukončili zápisom do kroniky Siene cti a slávy.

Autor: Vladimír Varga, Foto: MOSR - Dátum: 08.11.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 425


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu