MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Pamätný deň u delostrelcov


top
Vzácne jubileum si pripomenuli rtm. Peter DEMKO s manželkou Katkou 24. júla 2019, kedy po  15. rokoch spoločného života si obnovili manželské sľuby a s prítomnými pri spoločnej modlitbe prosili o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších spoločne strávených rokov ich  života.
Toto svoje manželské jubileum si pripomenuli na Samohybnom delostreleckom oddiely v Michalovciach v kaplnke Svätej mučenici BARBORY patrónky delostrelcov.
Tejto milej udalosti  sa zúčastnili  ich deti, priatelia a kolegovia.

NAŠIM OSLÁVENCOM BLAHOŽELÁME A PRAJEME HOJNOSŤ BOŽÍCH MILOSTI!


Autor: Simon Czap, Foto: Simon Czap - Dátum: 25.07.2019