Otec a syn VI.

Obrázok k článku
Po šiestykrát sa stretli otcovia a synovia na podujatí, ktoré organizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v spolupráci s Kresťanskou policajnou asociáciou. Jesenná víkendovka prebehla Janoškovom dome ( okr. Liptovský Mikuláš ) od 27. ˗ 29.9.2019.
Zraz účastníkov bol v piatok podvečer. Dohromady ich bolo dvadsaťsedem ˗ z toho štrnásť synov a trinásť otcov. Po ubytovaní a spoločnej večeri začala prvá zo série zamyslení, ktoré si pripravil dekan Veliteľstva pozemných síl OS SR kpt. Ondrej Rišian nad príbehom bojovníka Gideona zo Starej zmluvy: ,,Hospodin riekol Gideonovi: S tristo mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim, a vydám ti Midjáncov do rúk; všetci ostatní nech idú domov. 8 Ľud si vzal potravu a svoje trúby. Potom prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, len tých tristo mužov si ponechal pri sebe. Tábor Midjáncov bol pod ním v údolí. 9 Hospodin mu riekol v onú noc: Vstaň a zostúp do tábora, lebo som ti ho vydal do rúk. 10 Ak sa bojíš zostúpiť, choď najprv so svojím služobníkom Purom dolu do tábora 11 a vypočuj, čo hovoria. Vtedy získaš odvahu zostúpiť do tábora. Nato Gideon zišiel so svojím služobníkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. 12 Midján, Amálék a všetci synovia východu zaplavili údolie v takom množstve ako kobylky a ich tiav bolo bez počtu tak, ako mnoho je piesku na morskom brehu. 13 Keď Gideon prišiel, práve rozprával jeden muž druhému svoj sen: Hľa, mal som sen: peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Midjáncov, prišiel ku stanu a narazil naň, ten padol, prevrátil sa a zostal ležať. 14 Jeho druh odpovedal: To nie je nič iné ako meč Izraelca Gideona, syna Jóášovho. Boh mu vydal do rúk Midjáncov s celým táborom. 15 Keď Gideon počul sen a jeho výklad, poklonil sa, vrátil sa do izraelského tábora a zvolal: Hor sa! Hospodin vám vydal tábor Midjáncov do rúk. 16 Rozdelil tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk trúby a prázdne krčahy; v krčahoch boli fakle. 17 Hovoril im: Pozerajte na mňa a robte podobne! Akonáhle prídem na okraj tábora, robte presne tak, ako ja budem robiť. 18 Keď ja zatrúbim na trúbe, zatrúbte aj vy všetci, ktorí ste so mnou okolo celého tábora, a volajte: Za Hospodina a Gideona! 19 Keď prišiel Gideon so sto mužmi, ktorí boli s ním, na okraj tábora na začiatku nočnej strednej stráže, práve keď rozostavili stráže, zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy, čo mali v rukách. 20 Všetky tri skupiny zatrúbili na trúbach a rozbili krčahy. Potom chytili do ľavej ruky fakle a do pravej ruky trúby, trúbili a volali: Meč Hospodinov a Gideonov! 21 Každý si zastal na svoje miesto vôkol tábora; v tábore všetci pobehúvali a s revom utekali.

Druhý deň v sobotu, skoro ráno po rozcvičke a rannom zamyslení nad Božím slovom sa otcovia a synovia vybrali do Kráľovej Lehoty na Ranč. V malebnom prostredí jednej z liptovských dolín všetkých prijal líder kresťanskej skupiny Timothy spevák Marián Lipovský so synom Dávidom. Stretnutie s nimi bolo spojené so silným svedectvom, ako sa ich vzťah vyvíjal, ako si hľadali cestu k sebe a najmä, ako do všetkého povolávali Hospodina. Následne po návrate späť a obede v silnom daždi a hmle bola podniknutá niekoľkohodinová túra na Slemä k partizánskemu bunkru. Počasie neodradilo, hoci tam boli mali juniori začínajúci šiestym rokom života, ani jeden z párov nebol otrávený alebo sklamaný. Tým sa opäť posilnil aspekt vlastenectva pripomenutím si 75.výročia SNP. Po večeri bol dobrý čas na rozhovory medzi otcami, vzájomné zdiaľanie sa, povzbudzovanie, hľadanie odpovedí. Synom sa zatiaľ venovali ostatní otcovia s Ondrejom Rišianom, ktorý si pre nich pripravil hry.
Nedeľa už tradične patrila nielen baleniu, no najmä pobožnosti nadväzujúcej na príbeh Gideona: "Aj keď to vôbec nemal jednoduché, ani jeho víťazstvo nebolo priamočiare, vytrval pri Božej výzve a dokázal sa ako skutočný Boží muž a bojovník za Božie veci.“

Ani tentoraz na záver stretnutia nebolo vôbec nutné položiť otázku, či takéto stretnutia majú zmysel. Opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité sa stretnúť znovu na jar, pravdepodobne v Ostrom Grúni.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 30.09.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 208


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu