Otcovia a synovia

Jeden z prvých táborov ,,Otcovia a synovia“ usporiadaných Ústredím ekumenickej pastoračnej služby a Spoločenstvom pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii v zastúpení Jaroslav Macek a Marian Bielik, sa uskutočnil počas víkendu od 28.4-30.4. v Jabloňovciach okr. Levice. Celkove sa tábora zúčastnilo 20 osôb.

Zmyslom celého tábora bola nielen práca so Slovom Božím, ale najmä snaha aspoň čiastočne napraviť vzťah medzi otcami a synmi. Zlepšiť vzájomnú komunikáciu, spoločné práce ale aj modlitby. Bolo úplne samozrejmým, že aj keď účastníci tábora boli z rôznych konfesií, bez problémov sa pridávali k modlitbám a čítaniu Slova. ,,Toto je prvý raz, čo som počul svojho syna sa nahlas modliť,“  takéto a podobné vety padali na adresu juniorov a otcovia boli na nich patrične hrdí.

Program začal piatok podvečer, kedy po zamyslení nad slovami Písma došlo k vzájomnému predstaveniu sa.  V ňom mali otcovia okrem iného porozprávať, ako oni prežívali detstvo so svojimi otcami a kde vidia prípadné chyby, ktoré sa opakujú aj u nich pri výchove synov. 

Sobotný deň bol naplnený pochodom, zlaňovaním, ale aj interaktívnymi hrami. V nich mali synovia so zaviazanými očami mali počúvať hlas otcov a nasledovať ich pri hľadaní ukrytých predmetov. Následne sa úlohy vymenili. Hier na vzájomné spoznávanie sa a postupné budovanie dôvery postupne pribúdalo. Po večernej opekačke mali otcovia možnosť spoznať vzťahy, ktoré boli medzi mužmi a synmi v starovekej Sparte. Počas prezentácie padlo množstvo otázok no aj skonštatovanie, ako sme sa odklonili od pôvodného a osvedčeného modelu odovzdávania skúseností a učenia sa od starších.

Nedeľné služby Božie na chate vykonané plk. Marianom Bodolló boli už len úplne prirodzeným vyvrcholením skoro trojdňového stretnutia. Na záver celého tábora, ktoré vôbec nemalo ambíciu vyriešiť všetky problémy medzi otcami a synmi a zodpovedať všetky otázky došlo k jednomyseľnej zhode znovu si ho zopakovať v jesennom období.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 04.05.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 300


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu