Odborné zhromaždenie a ekumenické modlitebné stretnutie

Začiatkom každého roku organizuje Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) pre svojich duchovných odborné zhromaždenie, na ktorom sa okrem prerokovania plánovaných aktivít hovorí aj o problematike duchovného prostredia v bezpečných zložkách štátu a spoločnosti.  V tento rok boli na svoje januárové  zamestnanie, ktoré sa konalo 20. -21. januára 2016 v Bratislave  pozvaní štyria prednášatelia z rozličných spoločenstiev a organizácii: Ing.  Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí  v SR, hovoril o histórii a postavení židovstva vo svete; druhý v poradí: plk. PhDr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu, predstavil problematiku skúmania a písania o historických osobnostiach v našom vojenstve. Téme vojenských duchovných v našej novodobej histórii sa vo svojich príspevkoch venovali aj ďalší odborníci na históriu a vydávanie odborných publikácii ako PhDr. Daniela Kodajová, PhD., z historického ústavu SAV a Ján Juráš, predseda  Spolku Martina Rázusa, ktorí poukázali na  historické osobnosti našich vojenských dejín, v kontexte pripravovaného  podujatia (23. -25. 9. 2016 v Liptovskom Mikuláši) Sláva šľachetným 2016.

Poslucháči mali dojem, že prednášateľov spája dohromady hodnotový rámec západnej civilizácie, ktorá vyrástla  na židovsko-kresťanských kultúrnych koreňoch Európy. Na nich po stáročia duchovní cirkví i židovských obcí stavali svoje myslenie a pomáhali vytvárať hodnotový systém moderného človeka aj podklady pre dohovory národov svetového spoločenstva o základných ľudských právach. V publikácii Ekuména, ktorú Ústredie EPS vydalo pre veriacich rozličných cirkví v zbrojených zložkách štátu, to predseda ÚŽNO zhrnul do slov: „Židia a kresťania musia spolupracovať na spravodlivosti a mieri. Židia a kresťania, každý svojim spôsobom, uznávajú nevykúpený stav sveta reflektovaný pretrvávajúcim prenasledovaním, chudobou, ľudskou degradáciou a utrpením. Každý zvlášť i spoločne musíme prinášať spravodlivosť a mier do nášho sveta.“

Podobné hodnoty reprezentovali duchovní EPS a Ordinariátu aj na spoločnom modlitebnom stretnutí 20. januára 2016, keď v rámci tohtoročného Týždňa za jednotu kresťanov slávili možnosť zjednotenia kresťanov, v katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - v Krásňanoch spoločnými modlitbami a piesňami. Homíliu o Božom stvoriteľskom diele mal generálny duchovný plk. Marian Bodolló a kázeň mohli zúčastnení počuť na nasledujúcej sv. omši, kde biskup - ordinár  Mons. František Rábek hovoril o štyroch formách ekumenického spolužitia.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 25.01.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 322


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu