Návšteva z Poľska

Na základe pozvania náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Ing. Milana Maxima do Bratislavy v dňoch 6.-8. novembra 2016 pricestoval Jeho Preosvietenosť Jerzy, pravoslávny biskup Ozbrojených síl Poľskej republiky so svojim sprievodom.
Cieľom tohto stretnutia bolo rokovanie z NGŠ generálom Ing. Milanom Maximom, 1. ZNGŠ generálporučíkom Ing. Pavlom Mackom, CSc. a pravoslávnymi duchovnými EPS za účelom výmeny skúseností v oblasti poskytovania duchovnej služby v oboch ozbrojených silách a zároveň účasť na oslavách 10. výročia vzniku Ústredia EPS.
Dňa 7. novembra v dopoludňajších hodinách Poľska delegácia vyslúžila krátku zádušnú panychídu na pamätníku Slavín za vojakov padlých v 2. svetovej vojne a následne si pozrela pamätihodnosti Bratislavy. V popoludňajších a večerných hodinách sa zúčastnila na programe súvisiacom s oslavami 10. výročia vzniku Ústredia EPS.
V posledný deň svojej návštevy Jeho Priesvietenosť Jerzy so sprievodom slúžil svätú liturgiu v chráme svätého kniežaťa Rastislava spoločne s Jeho Blaženosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska a pravoslávnymi duchovnými EPS pri príležitosti sviatku svätého veľkomučeníka Demetera Solúnskeho.
Návšteva opäť potvrdila záujem rozvíjať vzájomné vzťahy v duchovnej oblasti v rámci oboch ozbrojených síl.

Autor: Marek Ignacik, Foto: Marek Ignacik - Dátum: 11.11.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 271


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu