Návšteva na Generálnom riaditeľstve zboru a ústave Bratislava

Dňa 26. júna 2019 dopoludnia navštívili Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže predseda Ekumenickej rady cirkvi v SR a generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Ivan Eľko spoločne s tajomníkom generálneho biskupa Borisom Mišinom a riaditeľom kancelárie Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR kpt. ThDr. Dávidom Vargaeštókom. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s pastoračnou činnosťou duchovných vo väzenských zariadeniach, nakoľko biskup je v úrade pomerne krátky čas. Stretnutie s generálnym riaditeľom zboru gen. Ing. Milanom Ivanom a námestníkom generálneho riaditeľa zboru pre služobné veci plk. Mgr. Michalom Sedliakom sa nieslo v družnej a priateľskej atmosfére. Návšteva pokračovala v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, kde hostí prijal riaditeľ ústavu plk. Mgr. Andrej Kubiš a jeho zástupca pre služobné veci pplk. Mgr. Michal Petráš. Po spoločnom rozhovore nasledovala duchovná služba biskupa Eľka medzi odsúdenými ženami. Bola to skúsenosť, ktorá sa získava jedine medzi tými, ktorí sú súčasťou väzenského systému na Slovensku so záujmom hľadania východísk pre problémy blížnych okolo nás.

Autor: Anita Šnírerová, Foto: Anita Šnírerová - Dátum: 03.07.2019
Hodnotenie:
Čítanosť: 558


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu