Národná slávnosť na Devíne

V sobotu 25. apríla sa uskutočnila na Devíne Národná slávnosť, pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Hlavným organizátorom bola Matica Slovenská. Tieto národné dni sa z iniciatívy Matice slovenskej konajú už po štvrtýkrát na tomto mieste, ktoré je pre slovákov genius loci.
Slávnosť bola zároveň pripomenutím na pamätnú vychádzku štúrovcov na hrad Devín v nedeľu na Juraja, 24. apríla 1836, kde si účastníci ku svojím krstným menám pridali nové mená. Štúr si vtedy vyvolil meno Velislav.
Slávnosť začala tichým položením vencov pri pamätníku Cyrila a Metoda. V rovnako slávnostnom duchu pokračovala slávnosť pri pamätnej tabuli venovanej Antonovi Bernolákovi, kde po položení vencov mal predseda Matice Slovenskej Marián Tkáč krátky príhovor.
Slávnosť pokračovala hlavným bodom programu, ktorým boli Služby Božie v areáli hradu Devín. Na týchto Službách Božích kázal dôstojný brat biskup západného dištriktu Milan Krivda. V kázni Slova  Božieho zdôraznil, že Štúr bol osobnosť, ktorá sa vedela obetovať pre národné záujmy podobne, ako to kedysi dokázal aj Mojžiš. Ako človek s obrovským morálnym kreditom bol pre svojich študentov na evanjelickom lýceu ako aj pre všetkých ľudí svojej doby vzorom. Ako hrdý evanjelik sa hlásil k viere v Pána Boha a v tomto ho máme nasledovať. 
Ľudovít Štúr je osobnosť, ktorá patrí všetkým Slovákom. Prítomnosť zastupiteľov  mnohých inštitúcii podčiarkla túto myšlienku. Tiež zaznel aj pozdravný list od  arcibiskupa Stanislava Zvolenského, predsedu Konferencie katolíckych biskupov Slovenska.
Napriek nie ideálnym akustickým podmienkam bolo na vysokej úrovni vystúpenie zborového spevokolu Laudate z Bratislavy-Petržalky, spevokolu žiakov Evanjelického lýcea v Bratislave, mužského speváckeho oktetu Danubius Octet Singers  a tiež folklórnej skupiny Bystričan zo Záhorskej Bystrice v popoludňajšom programe
Krátko popoludní bola hudobno-dramatická kompozícia „Vzlietli orli vysoko“, v ktorej Juraj Sarvaš priblížil účastníkom nielen osobnosť Ľudovíta Štúra, ale aj Hurbana, Hodžu a ďalších štúrovcov.
Ako duchovný EPS som rád, že som sa tejto udalosti zúčastnil a takto sa pripojil k početnému zástupu, ktorý si uctil osobnosť Ľudovíta Štúra.

Autor: Ondrej Rišiaň, Foto: Ondrej Rišiaň - Dátum: 05.05.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 253


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu