Najmenší seniorát ECAV navštívil generálny duchovný

V Budimíre, na pozvanie seniora košického seniorátu PaeDr. ThDr. Jána Hrušku PhD, sa dňa  2.marca uskutočnilo stretnutie predstaviteľov košického seniorátu  evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a generálneho duchovného EPS pplk. Marian Bodolló.
Cieľom seniorálnej pastorálnej konferencie bolo vzájomné oboznámenie sa a možnou budúcou spoluprácou.

Stretnutie začalo službami Božími spojenými so spoveďou a Večerou Pánovou. Po krátkej prestávke a organizačných pokynoch generálny duchovný v ppt prezentácii predstavil históriu, súčasnosť, a najmä personálne obsadenie v jednotlivých rezortoch. V civilnom sektore v otázke pôsobenia duchovných v silových rezortoch totiž  stále pretrváva akési nejasno.

Okrem predstavenia ekumenickej pastoračnej služby generálny duchovný požiadal oltárnych bratov o bližšiu spoluprácu, najmä čo sa týka informovanosti o ich cirkevníkoch pôsobiacich v silových zložkách. Ekumenická pastoračná služba by tak dokázala zabezpečiť kontinuálnu duchovnú starostlivosť práve o tých, ktorí sú často odlúčení od vlastného zboru či už pri týždennom dochádzaní za prácou, alebo počas zahraničných misií. 

Na záver, po zodpovedaní mnohých otázok, sa rozišli s predsavzatím aspoň raz za dva roky sa stretnúť a vyhodnotiť si úlohy, ktoré im zo stretnutia vyplynuli.

Autor: Marian Bodolló, Foto: Marian Bodolló - Dátum: 09.03.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 378


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu