Na stretnutí protestantov silových zložiek v Južnom Francúzsku RIMP 2015 hrala Hudba MV SR

V tento rok  sa v dňoch 16. -22. júna 2015 zúčastnilo 64. medzinárodného stretnutia protestantov silových zložiek (RIMP 2015) v Mejannés Le-Clap v Južnom Francúzsku  až 74 zamestnancov a príslušníkov rezortu MO SR, MV SR a ZVJS. Pricestovali v dvoch turnusoch; v prvej skupine 31 účastníkov z MO SR, v druhom turnuse 34 členov hudby MV SR ako aj 14 tanečníkov z Detského folklórneho súboru  Klnka z Dúbravky.  Na stretnutí sa zúčastnilo 570 účastníkov z ozbrojených zložiek 22 krajín sveta, čo bol historicky najväčší počet.
Hudba Ministerstva vnútra a mladí  členovia detského folklórneho súboru, urobili Slovensku výborné renomé. Riaditeľ hudby, pplk. Mgr. art. Peter Saňka pripravil spolu s dirigentom npor. Viktorom Šuchterom excelentný program koncertu, ktorý Hudba MV SR zvládla bravúrne. Na vysokej umeleckej úrovni predniesli širokú škálu hudobného prednesu, čím urobili dobré meno Slovenskej republike i delegácii pod vedením Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.  Rovnako mali obrovský úspech tanečné kreácie mladých tanečníčok a tanečníkov pod vedením Inky Saňkovej, za čo zožali u domáceho, francúzskeho  i zahraničného, najmä nemeckého publika mohutný aplauz. Účasť profesionálneho umeleckého telesa ozbrojených zborov a členov súboru na významnom medzinárodnom podujatí protestantských  príslušníkov ozbrojených zložiek ako aj ich dopravu špeciálom leteckého útvaru MV SR zabezpečoval riaditeľ Úradu ekumenickej pastorálnej služby MV SR pplk. Milan Petrula. Hudobníci i tanečníci urobili  skvelú reklamu Slovenskej republike i našej delegácii, ktorá  pod vedením duchovných z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR sa každoročne v určitých obmenách zúčastňuje tohto medzinárodného podujatia. Cieľom stretnutí v južnom francúzsku bolo nadviazanie kontaktov    medzi vojakmi v minulosti znepriatelených krajín a tým prispieť aspoň malým dielom k zmierneniu napätia medzi národmi. Teraz sa schádzajú skôr z dôvodov náboženského charakteru, aby pod vedením svojich duchovných rozmýšľali nad slovom Božím a nad svojimi úlohami vyplývajúcimi z kresťanskej náuky o etike a morálke. V tento rok uvažovali o sebe v zmysle biblickej otázky: Kde si? (1M 3,  9). Naši duchovní EPS pplk. Milan Petrula a plk. Marian Bodolló pripravili na túto tému kázne (budú uverejnené postupne v kolónke zamyslenia), ktoré boli pred mnohonárodným publikom prečítané v nemčine.
Okrem duchovnej obnovy mali účastníci možnosť i kultúrneho, umeleckého i rekreačného vyžitia. Slovenská delegácia v prvý deň navštívila pobrežné mesto Montpellier, kde si prezrela známe akvárium Mare nostrum a keďže bol pekný čas, kúpaním sa osviežila v Stredozemnom mori. Posledný deň tiež strávili rekreačne, keď cestou domov sa zastavili na pobreží Jadranského mora v chorvátskom mestečku Umag.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Filip Chyba - Dátum: 25.06.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 301


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu