Modlitba pred dôležitým výcvikom príslušníkov SHDO

Hlavnou výcvikovou úlohou Samohybného delostreleckého oddielu (shdo) v Michalovciach v roku 2015 je vykonanie odborno-taktického cvičenia (OTC) 2.palebnej batérie a dvoch prieskumných družstiev.  Dňa 6.9.2015 v rámci prípravy deklarovanej jednotky do cieľov LC 1501 pre 21. mechanizovanej prápornej skupiny (mprsk) a vykonanie bojových školských strelieb shdo v dňoch 7.9.2015 a 8.9.2015. Splnenie uvedených úloh vytvára predpoklady na úspešné splnenie certifikačného cvičenia deklarovaných jednotiek shdo do NCS 1501 na báze 21. mprsk.

Z uvedeného dôvodu bola 26.8.2015 na nástupišti oddielu vykonaná poradová prehliadka pred vyvedením do výcvikového priestoru vojenského obvodu (VP VO Lešť)  s cieľom preveriť personálnu a materiálnu pripravenosť a pripravenosť bojovej techniky  (ShKH vz. 2000 ZUZANA) 2.palebnej batérie a dvoch prieskumných družstiev k vykonaniu bojových školských strelieb  k splneniu rozhodujúcej výcvikovej úlohy 2.palebnej batérie v roku 2015 a to splnenie úloh certifikácie deklarovaných príspevkov shdo do 21.mprsk.

Poradovú prehliadku z poverenia veliteľa oddielu podplukovníka Pavla BARANČÍKA  zahájil kapitán Slavomír PRISTÁŠ. Po zahájení pod velením kapitána Michala Németha  sa u nastúpených jednotiek vykonalo  poučenia pred vyvedením a následne komisie určené  veliteľom oddielu vykonali kontrolu pripravenosti. Na poradovej prehliadke bol prítomný aj štáb regionálnej televízie  Michaloviec  TV Mistral.     

Pri tejto príležitosti sa konala krátka pobožnosť na nástupišti oddielu v závere,  ktorej vojenský duchovný  por. Simon CZAP poukázal na históriu a dôležitosť delostrelectva, predniesol modlitbu k svätej Barbore patrónke delostrelcov, povzbudil odchádzajúcich, aby boli hrdí na to, že sú delostrelci. Po modlitbe požehnal všetkých odchádzajúcich príslušníkov a  posvätil aj  bojovú techniku.

Autor: Simon Czap, Foto: shdo - Dátum: 02.09.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 357


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu