mjr. Mgr. Vladimír VARGA


Riaditeľ úradu EPS MV SR | Generálny duchovný | Riaditeľ úradu EPS v OS SR | Kancelár | Riaditeľ úradu EPS ZVJS | Dekan - Riaditeľ kancelárie | Riaditeľ správy |

Major Mgr. Vladimír VARGA sa narodil 13. mája 1981 v Snine. V rodnom meste navštevoval Strednú priemyselnú školu a po jej ukončení pracoval v rôznych odvetviach priemyslu. Od 1. 4. 2004 sa stal profesionálnym vojakom OS SR, kde pôsobil v základných vojenských funkciách až do roku 2012. Na základe vnútorného povolania stať sa kňazom diaľkovo študoval pravoslávnu teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.  Počas štúdia prijal 18. 1. 2010 diakonské rukopoloženie a 8. 11. 2010 kňazské rukopoloženie, po ktorom pôsobil v Prešovskej pravoslávnej eparchii ako kňaz. Štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ukončil 27. 6. 2012 a od 1. 1. 2013 zastáva funkciu riaditeľa Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR.
S manželkou Kristínou majú dcéru Kristínu a syna Rastislava.

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu