Ministerské ocenenie si ocenení prevzali v kostole Ref. kresť. cirkvi

Dňa 2. mája  mala bohoslužba v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) v Košiciach , ktorá sa koná  pravidelne v stredu, slávnostnejší ráz ako zvyčajne. V tento deň navštívili miestny cirkevný zbor predstavitelia Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, aby v tomto cirkevnom prostredí slávnostne odovzdali pamätnú medailu ministra obrany SR kurátorovi slovenského zboru RKC Ing. Róbertovi Šerešovi a Ing. Milanovi Gajdošovi. Generálneho duchovného plk. Mariana Bodolló, ktorý bol pri tejto príležitosti kazateľom, privítala miestna pani farárka Mgr. Erika Domonkošová. Generálny duchovný, založil svoje slová sa biblickom svedectve apoštola Pavla (Sk 20, 17-38), pričom  prítomným postavil pred oči jedného z najvýznamnejších synov slovenského národa gen. Milana Rastislava Štefánika, ktorého tragickú smrť si začiatkom mája každoročne pripomíname. Po kázni a piesni prečítal generálny duchovný rozkaz ministra a odovzdal oceneným medaile, ktorými pri 25. výročí vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky ocenil vyššie spomenutých  bývalých vojakov za dlhoročnú prácu v prospech Ozbrojený ch síl SR minister obrany SR Peter Gajdoš.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Milan Gajdoš - Dátum: 11.05.2018
Hodnotenie:
Čítanosť: 343


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu