Mgr. Ján Ondrejčin


Riaditeľ úradu EPS MV SR | Generálny duchovný | Riaditeľ úradu EPS v OS SR | Kancelár | Riaditeľ úradu EPS ZVJS | Dekan - Riaditeľ kancelárie | Riaditeľ správy |

Kancelár Ústredia EPS v OS SR a OZ SR

Mgr. Ján Ondrejčin sa narodil 18. 4. 1958 v Šali. Po ukončení štúdia na Gymnáziu krátko študoval na Vojenskom lekárskom a doškoľovacom ústave v Hradci Králové, potom na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Na kňaza bol ordinovaný v roku 1992. Pôsobil v Kalnej nad Hronom, Plavých Vozokanoch a Kremnici. Toho času je kancelárom na Ústredí ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR. Je ženatý má tri dcéry.

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu