Medzinárodné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných

Medzinárodné stretnutie pravoslávnych vojenských duchovných, ktoré sa konalo vo Varšave v dňoch 17. – 21. októbra 2016 slávnostne otvoril vladyka Jerzy, pravoslávny vojenský ordinár Poľských Ozbrojených síl.

  Konferencie sa zúčastnili delegácie z dvanástich krajín. Slovensko reprezentoval major Vladimír Varga riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR (ÚEPS), sprevádzal ho nadporučík Simon Czap starší kaplán Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach.

Hlavná téma konferencie bola „Pravoslávny vojenský duchovný a migračné problémy“. V popoludňajších hodinách nasledovali prezentácie jednotlivých krajín. Vo svojej prezentácii mjr. Vladimír Varga priblížil históriu pravoslávnej duchovnej služby na Slovensku, oboznámil prítomných s činnosťou pravoslávnych duchovných v OS SR a to na Generálnom Štábe, vo Vzdušných Silách a na Pozemných Silách. V závere prezentácie načrtol aj plány na nasledujúce roky. Vojenský ordinár vladyka Jerzy veľmi pozitívne hodnotil túto prácu a zvlášť ocenil dobrý vzťah  pravoslávnych duchovných s predstaviteľmi OS SR.

Pri príležitosti návštevy Poľska navštívili delegáti zo Slovenska spolu s ostatnými účastníkmi konferencie katedrálu svätého Nikolaja, kde ich privítal vladyka Jakob, arcibiskup Bialystokský a Gdanský,  monastier   svätého Theotokosa a krátkou modlitbou si uctili pamiatku tragicky zahynutého arcibiskupa Mirona, ktorý bol vojenským ordinárom v hodnosti generála.

Ďalší deň  delegáti slúžili slávnostnú svätú liturgiu v katedrálnom chráme  vo Varšave. Po bohoslužbe ich prijal na audiencii vladyka Sawa, metropolita Varšavy a celého Poľska. Zaujímal sa o možnostiach pravoslávnych duchovných v OS SR. Po krátkom rozhovore s riaditeľom ÚEPS ocenil duchovnú, prednášateľskú a charitatívnu činnosť, ktorú pravoslávny duchovní vykonávajú medzi príslušníkmi OS SR.

V závere dňa nasledovala návšteva Centra veteránov vo Varšave, v ktorom pravoslávny ordinariát zabezpečuje rôzne aktivity a možnosti pre tých, ktorí sa vrátili ranení alebo postihnutí z misii z vojnových oblasti.

V neskorých večerných hodinách prítomní navštívili Svätú Horu Grabarku, kde metropolita Augustín, hlava pravoslávnej duchovnej služby na Ukrajine a vladyka Jerzy pri spoločnej modlitbe posvätili kríž postavený pri príležitosti tejto medzinárodnej konferencie.  
Za šírenie dobrého mena a pozitívnu prezentáciu OS SR v zahraničí patrí naším príslušníkom OS SR úprimné poďakovanie (pozn. redakcie).

Autor: Simon Czap, Foto: Simon Czap - Dátum: 04.11.2016
Hodnotenie:
Čítanosť: 325


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu