Medzi vojakmi pôsobí ďalší evanjelický farár

28. mája 2015 prišla na Veliteľstvo pozemných síl OS SR v Trenčíne (VePS) vzácna návšteva v osobe generálneho biskupa ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD. Tu jeho aj ostatných duchovných z ekumenickej pastoračnej služby (EPS) privítal na pôde veliteľstva zástupca veliteľa brigádny generál Ing. Juraj Krištofovič a zástupca náčelníka štábu plukovník Ing. Ján Dreveňák. Najvyšší cirkevný predstaviteľ i ostatní predstavitelia a funkcionári EPS prišli do Trenčína  z príležitosti cirkevného uvedenia nového vojenského duchovného por. Mgr. Ondreja Rišiaňa, PhD.  Náboženský obrad sa konal v miestnom evanjelickom kostole za prítomnosti početného členstva domáceho cirkevného zboru i hostí z ozbrojených zložiek nášho štátu. Generálny biskup sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril kázňou na slová  z Príslovia ( 3, 5-7), v ktorých poslucháčov napomínal, aby sa nespoliehali na „svoj  rozum“, ale hľadali Božiu múdrosť, aby im mohol Pán Boh „urovnať chodník“. „Keď sa budú Boha báť a odvrátia sa od zla Pán Boh ich požehná. Evanjelický farár Ondrej Rišiaň bol po slávnostnom sľube podaním ruky  vyslaný pracovať do ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR. Generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian Bodolló ho ako  duchovného Ústredia EPS pozdravil a  dekrétom poveril konať duchovnú službu v rezorte obrany.
Poručík Ondrej Rišiaň, sa narodil  v roku 1975. Do roku 2014 pôsobil v ECAV na Slovensku  ako evanjelický farár najprv v Torňali a potom Púchove. Po 15 ročnom pôsobení v cirkvi nastúpil do vojenskej duchovnej služby v OS SR vo funkcii dekan VePS.  Je ženatý a má dve deti.

Autor: Ján Ondrejčin, Foto: Róbert Šereš - Dátum: 29.05.2015
Hodnotenie:
Čítanosť: 319


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu